17 18 19 20 MAART/MARCH 2022

NL// Met gezamenlijke trots presenteren wij, negentien startende podiumkunstenaars PLATEAU 22, een festival voor nieuw werk, in Labora (abdij Keizersberg) en OPEK in Leuven. Wij organiseren en programmeren dit festival volgens het principe “wie organiseert, programmeert.” Het weekend is dus ook het resultaat van een intense samenwerking over een periode van ongeveer vijf maanden. Met onze programmatie willen wij een een artistieke staalkaart bieden voor de verscheidenheid aan nieuw werk dat op dit moment in België gemaakt wordt alsook verbeelden wat het betekent om als generatie in te staan voor de zichtbaarheid van elkaars werk. Tijdens ons festival kan het publiek kennismaken met zowel volledig afgewerkte voorstellingen als prille experimenten. Welkom!

ENG// We, nineteen starting artists, are proud to present PLATEAU 22, a festival for new work, in Labora (Keizersberg Abbey) and OPEK in Leuven. We both organize and programme this festival together according to the principle “they who organize, programme.” Hence, the festival weekend is the result of an intense collaboration over a period of about five months. The programme of PLATEAU 22 represents an artistic diversity of new work and reflects the shared responsibility as a generation for the visibility of each other’s creativity. During PLATEAU 22 the public can discover both fully finished performances as well as first-time experiments. Welcome! 

PROGRAM

NL// Het programma van PLATEAU 22 is samengesteld door de deelnemende en organiserende nieuwe makers. Sommige van deze makers programmeren hun eigen werk, andere nodigen externe nieuwe makers uit of cureren een inhoudelijke activiteit of workshop. Tijdens PLATEAU 22 kan je verschillende disciplines ontdekken en worden zowel afgewerkte voorstellingen als try-outs vertoond.

Bekijk het programma hier. In onze Bistro Plateau is ook lunch en diner te verkrijgen!

ENG// The program of PLATEAU 22 is curated by the participating and organising new makers. Some of these makers program their own work, others invite external new makers or curate a content activity or workshop. During PLATEAU 22 you can discover different disciplines and both finished performances and try-outs will be shown.

Have a look at the program. Lunch and diner will be available in our Bistro Plateau!

wewomb - Ibtissam Boulbahaiem

PREMIÈRE
twee vrouwkens
op een plekske
ontwaken na het nachtsken
waar het praktiseren
het fantaseren
het demonstreren
en het niet zo simpele existeren
even dobbert op de oppervlakte van het niets
twee vrouwkens
die mekander ontmoeten
en mekander laten klinken en laten botsen
in hun verhalenvijverken
van het vruchtwater dat hen ontsproten heeft
waar de rimpels
veroorzaakt door de trillingen des levens
iedereen die hun plekske betreedt
even lijkt te willen wakker schudden
twee vrouwkens
die willen schudden schudden schudden
met u en met zichzelfst
door te kotsen kotsen kotsen
tot het plekske overloopt
en het dakske boven alle hoofden week wordt
zodat het ineen zakt
en niemand nog weet waar het lichaamske naartoe wil drijven
zodat alle zielkes die naar hen loeren
één worden
en zich kalmkes wagen
aan de duik in het dwaze

credits//CONCEPT Ibtissam Boulbahaiem TEXT Ibtissam Boulbahaiem – met inspiratievolle Britt Das en vele andere mooie mensen met roerende stemmen in haar achterhoofd PERFORMANCE Britt Das & Ibtissam Boulbahaiem MUSIC Georgy Chtchevaev COSTUME Zazie Bakos SCENOGRAPHY Gilles Pollak & Timme Afschrift TECHNICAL SUPPORT Gilles Pollak met behulp van Godfried Verschaffel PRODUCTION & STAGE ASSISTANCE Eva Rys COACH: Khadija El Kharraz Alami DRAMATURGY Khadija El Kharraz Alami & Peter Anthonissen SPECIAL THANKS TO (BIG) LUCA DRAMA (FAMILY) & Dagmar Dierick, Els Janssens, Sofie Saller, Lieve Hermans, Indy Vaes, Nadia Haddouch en Brahim Boulbahaiem, Ultima Vez, Zuidpool, Platform In De Maak, Tuinarchitect Gert Kwanten, Source of inspiration (Janine Antoni, Dounia Mahammed, Alejandra Smits, Tabita Rezaire, Samira Elagoz, Clarissa Pinkola Estés, Flóra Anna Buda, Paul Verhaeghe,…)

FUCK ME I'M BORED - Georgy Chtchevaev

PREMIÈRE/ PERFORMANCE/ CONCERT/ DANCE
NL//Is het een concert? Is het een performance (wat betekent dat zelfs) ? Is het een vraag, een nood, een uitlaatklep? Ik heb geen verhaal voor je. Of een visie, narratief, of bestaansrecht. Ik geef een stem aan wat er kookt vanbinnen, Ik krijs voor ongelijkheid, Ik zing voor jouw begrip, Ik dans om jou te doen bewegen, om je te doen voelen wat ik voel. Ik wil je meenemen op een reis, waar alles is, bestaat, begeilt, beuitlegt. Ik ga je niet vertellen wat je moet denken. Dat is mijn job niet. Ik ben de postbode niet, of de aanklager, noch de rechter of de advocaat. Ik ben een bombastisch, van de pot gerukt, voel je goed, dansbaar moment. Kom je?

ENG// Is it a concert? Is it a performance (whatever that means) ? Is it a question, a need, an outlet? I don't have a clear story for you. Or something that has a vision, a narrative, or a right to exist. I give a voice to everything boiling inside of me, I wail for injustice, I sing for understanding, I dance to move you, to make you feel what I feel. I want to take you on a trip, to a place where nothing is fixed, where everything is, exists, excites, explains. I don’t want to tell you what you should think. That is not my job. I am not the messenger, nor the plaintiff, nor the advocate or judge, I am a bombastic, crazy, feel-good, danceable moment in time. Wanna come?

credits// CONCEPT & MUSIC Georgy Chtchevaev

Unfolding an Archive - Zoë Demoustier

DANCE/ PERFORMANCE
NL// In Unfolding an Archive ontvouwt Zoë Demoustier een beeldarchief van 20 jaar oorlogsverslaggeving. De man achter de camera is haar vader Daniel Demoustier. De zoektocht naar een verhouding tot het beeldenrijk van wereldgebeurtenissen waarmee ze is opgegroeid, is als een beweging van ver en dichtbij. In een poging tot een reconstructie brengt ze het archief tot leven. Ze ontmantelt de mechanismen die schuilgaan achter de archiefbeelden. Gaandeweg ontstaat er een choreografie van poses en gebaren in een opgebroken tijdlijn van fysieke herinneringen.

ENG// In Unfolding an Archive, Zoë Demoustier unravels the image archive of her father, Daniel Demoustier, from 20 years of war reporting. Her quest for a relationship to images of world events she grew up with is like a journey that zooms in and out. Her reconstruction attempts to bring the archive to life. She makes a critical intervention by dismantling the mechanisms hidden behind the images her father captured. Gradually, a choreography develops, consisting of poses and gestures in a broken timeline of physical memories set to the sounds of the archive.

credits// Choreografie en uitvoering Zoë Demoustier Live geluid Willem Lenaerts Geluidsconcept Willem Lenaerts & Rint Mennes Lichtontwerp Harry Cole Licht en technische ondersteuning Pieter Kint Interview & montage Yelena Schmitz Vormgeving & Kostuum Annemie Boonen Research Annemie Boonen & Willem Lenaerts Dramaturgie Elowise Vandenbroecke Coaching Danielle van Vree Video en geluidsarchief Daniel Demoustier Co-productie STUK Met de ondersteuning van Stad Leuven, 30CC, Platform In De Maak Residenties: STUK, Ultima Vez, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Voetvolk Atelier Rubigny Met dank aan Shila Anaraki, Oihana Azpillaga, Jonas Beerts, Anna Bentivegna, Stijn De Cauwer, Elliot Dehaspe, Dirk De Lathauwer, Lahja Demoustier, Misha Demoustier, Hannes Dereere, Josine De Roover, Pieter Desmet, Klaas De Somer, Willem Malfliet, Hildegard De Vuyst, Silke Huysmans, Karen Joosten, Koen Theys, Maarten Van Cauwenberghe, Gerlinde Van Puymbroeck, Veerle Van Schoelant, Niek Vanoosterweyck, Bart Vanvoorden, Remo Verdickt, credits of picture// Tom Herbots

Caesar: een geschiedenis van de afwezige - Mirte Desmeth

ERVARINGSTHEATER/ TEKSTINSTALLATIE IMMERSIVE THEATRE/ TEXT INSTALLATION
NL// Bij het lezen van het woord Caesar verbinden we een beeld aan die naam. We horen de voice-over uit een documentaire, zien een standbeeld, denken aan een salade. Allemaal hetzelfde en allemaal verschillend. Maar wie was Caesar? In Caesar: een geschiedenis van de afwezige wordt een ontmoeting met iemand die er niet is geënsceneerd om vervolgens de kijkrichting van het publiek te herleiden naar de ander(en) in de ruimte.

ENG// When reading the word Caesar we attach an image to that name. We hear the voice-over from a documentary, see a statue, think of a salad. All the same and all different. But who was Caesar? In Caesar: een geschiedenis van de afwezige, an encounter with someone who is not there is staged in order to subsequently reduce the audience's viewing direction to the other(s) in the space.

credits//CONCEPT & TEXT Mirte Desmeth THANKS TO Frank Mineur, Anoek Oostermeijer & Koen Van Seuren

Entre Deux - Justine Copette - JC Choreography

ITINERANT DANCE PERFORMANCE
NL// Entre Deux is opgebouwd uit verschillende korte stukken. Zo laat het de toeschouwer opgaan in de omgeving door hem uit te nodigen zich te verplaatsen in de vorm van een dansend pad.


ENG// Entre Deux is made up of several short pieces. Thus, it allows the spectator to be integrated into the environment by inviting them to move around in the form of a dancing path.


credits//CONCEPT & CHOREOGRAPHY JC Choreography PERFORMANCE Justine Copette & Noëlle Lahaye MUSIC Debussy

[no] time too loose - Hana Kolić, Mathilde Ceuppens & ZOZ

PERFORMANCE/CONCERT/WORK IN PROGRESS
Mathilde Ceuppens and Hana Kolić grew a common interest in performing while
researching the possibilities of training their bodies and presence in Danscentrumjette -
Brussels.

Our thoughts cross (or) meet in movement, poetry and conversation.
With this growing intimacy and shared curiosity, the ball started rolling into a joint-force
action through PLATEAU 22 festival,
submerged by the sound of ZOZ*.

Brought together by a genuine desire fueled by gut and instinct - sometimes disrupted
by "machines" lives and societal norms -
the creative process is the creation in itself. O
Same but different, we complement (or) contrast each other's words, movement and visions.
Imagining

if
time is THICK
like fries with no crust – raw
circular space
how can we use
can we use
how
easy – what is
driving the machine
slow as[s]
possible
[no] time too loose


*ZOZ is Brussels’ most recent Dub / Percussive noise outfit consisting of Sagat and
Weird Dust. They experiment with rhythmical structures emphasising the unhinging of
circular balanced polymeters.
Think shredded percussive shapes on top of a corroded sub bass framework.

OR: “What starts out as triumph soon becomes finessed into a carnival of distress,
leaving only a sense of nihilism and the dawn of a new synthesis as hope soon
becomes corrupted into a manifesto of defeat."

Thank you

ZOZ (live music)

Margo Mot (video)

Penelope Desloovere

Danscentrumjette

Ultima Vez

& Platform In De Maak

Making Observations - David Martens

FILM/MUSIC/PERFORMANCE
NL// Ik zie iets, ik voel iets, ik leg het vast. Ik leg het neer, ik leg het uit, ik pak het samen. Ik laat het zijn, ik fantaseer, ik draai het om. Ik zoek een opening, ik maak een eind. Ik laat het zien.
Tussen de grote dingen des levens is er een dwalende geest die voelt en ervaart. Wat in de marge bestaat en vergetelijk lijkt, krijgt in de terugblik zijn betekenis. Ik toon stukken van dingen die ik zag. Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan.

ENG// I see something, I feel something, I capture it. I put it down, I lay it out, I pull it together. I let it be, I wonder, I turn it around. I find an opening, I make an end. I show it.
Among the big stuff in life, there is a meandering mind that simply senses and experiences. What exists in the margins and seems forgettable, can become meaningful in reflection. I show you bits of things I’ve seen.

credits//CONCEPT & PERFORMANCE David Martens

SKINNED - Persona

FILM/MUSIC/PERFORMANCE
NL// In SKINNED belichamen twee performers het innerlijke proces dat men doorloopt in de zoektocht naar zichzelf. Door middel van fysieke exploratie bevragen ze de gebruikelijke lagen waarmee men zich vandaag conformeert. Laag per laag diepen de figuren hun evoluerende lichamelijke identiteit uit en vervellen ze naar nieuwe vormen. SKINNED stimuleert het publiek om mee op ontdekkingsreis te gaan met de personages.
SKINNED focust op het lichaam als metafoor om het hedendaagse individu te laten zien in hun vervreemde perceptie van hun innerlijke realiteit. Terwijl deze personages afdwalen, komen ze uiteindelijk in een abstracte staat van zelfbewustzijn. Door meerdere met elkaar verweven paden te volgen, onderzoeken ze de relatie tussen hun ziel en lichaam in een poging hun identiteit te ontdekken.. De figuren gebruiken hun lichaam en hun bewegingen als metaforen voor deze transformatie.

ENG// SKINNED shows the internal process experienced during self-exploration as embodied by two performers. By means of physical exploration they question the layers with which one conforms themselves on a daily basis. In a stepwise and determined fashion, their corporeal identity transforms and evolves into new shapes. SKINNED stimulates the audience to join in on the characters’ exploratory journey.
SKINNED focuses on the body as a metaphor to show the contemporary individual in its alienated perception of their inner reality. As these characters stray off, they eventually arrive in an abstract state of self-awareness. By following multiple intertwined paths, they investigate the relation between their soul and body in an effort to discover their identity

credits// CONCEPT Persona PERFORMANCE Pieter Desmet & Steffi Mennen CAMERA Jonathan De Maeyer MUSIC Adriaan de Roover (Album Leaves 1. Blue light 2. More opinions (and a rainbow) 3. Liquid / no more 4. Confidence gap 5. Tomorrow maybe 6. Arthropoda 7. Forgot how to breathe 8. Helena 9. Please, be the same 10. T’as faim 11. Cocoon) SUPPORTED BY Stad Antwerpen & Zuidpool THANKS TO Ultima Vez Struik KANAL Centre Pompidou Brussels

lightparticles. - Gilles Pollak

INTERACTIEVE PERFORMANCE/THEATER INTERACTIVE PRFORMANCE/THEATRE
NL// lightparticles. is een voorstelling over licht. Met licht. Door licht. ‘lightparticles.’ vertaalt zich naar ‘lichtdeeltjes’. Volgens de relativiteitstheorie staat de lokale tijd van lichtdeeltjes stil. Even de tijd doen stilstaan en kijken naar wat voor schoonheid zich rond je bevindt, wat voor schoonheid licht uitstraalt.
Het is een woordloze voorstelling waarin licht de hoofdrol speelt. Waarin het verhaal wordt verteld door stilte, beweging, licht en schaduw. Adolphe Appia verwoordde het als volgt in 1899: “What the partiture is for the music, that is in the domain of theatre the light.” Licht kiest wat zichtbaar is, onthult de ruimte of laat hem net in het donker, creëert schaduwen en spanning. Een voorstelling waarin een glimp wordt gegeven van hoe de magie van theater tot stand komt.


ENG// lightparticles. is a performance about light. With light. Through light. According to the theory of relativity the local time of lightparticles stands still. Making the time stop for a while and looking at the beauty around you, what kind of beauty light emits or reveals.
It's a performance in which light takes the lead role. Where the story is told through silence, movement, light and shadow. Adolphe Appia wrote it down in 1899: "What the partiture is for the music, that is in the domain of theatre the light.” Light chooses what is visible, revealing a space or leaving it in the dark, it creates shadows and tension. A performance that gives a glimpse into how the theatrical magic is created.

credits//CONCEPT Gilles Pollak DRAMATURGY: Eva Bracke & Lennert Boots COSTUME Alexis Gerlach & Louis Verlinde THANKS TO Toneelhuis, HKU & Platform in De Maak

THE PLANT MORE TREES RADIO SHOW - Sarah & Jonas, Jonas & Sarah

PERFORMANCE/MULTIMEDIA
NL// Een luchtbel, een steen, de zon, en het dal infiltreren in een radioshow. Deze natuurfenomenen dagen de studio uit terwijl bellers inbellen en getuigen over hun laatste beslommeringen en verlangens. De beelden die hieruit ontstaan, leiden tot een poëtisch pamflet.
THE PLANT MORE TREES RADIOSHOW is een hybride video-performance. De video-input wordt live gemanipuleerd op de tonen van live geactiveerde audiofragmenten.

ENG// An air bubble, a stone, the sun, and the valley infiltrate a radio show. These natural phenomena challenge the studio while callers call in and testify about their latest worries and desires. The resulting images lead to a poetic pamphlet.
THE PLANT MORE TREES RADIOSHOW is a hybrid video performance.The video input is manipulated live to the tones of live activated audio fragments.

credits// CONCEPT & PERFORMANCE Jonas & Sarah, Sarah & Jonas

CRACK! - Borna Babić & Margherita Scalise programmed by Oihana Azpillaga

DANCE THEATRE/WORK IN PROGRESS
NL// CRACK! is een dans-theater solo voorstelling die de ongrijpbare connectie onderzoekt tussen het individuele zelf en het grotere plaatje van de maatschappij. Door twee personages en hun verschillende gezichtspunten te volgen, opent CRACK! de discussie over emigratie.
Mensen, sociaal gedreven, zoeken naar definitie en duidelijkheid. Daarom wordt stabiliteit algemeen beschouwd als de beste vorm van leven: mentale stabiliteit, carrièrestabiliteit, relatiestabiliteit etc. worden algemeen gezien als levensdoelen. De mensheid moet echter samenleven met de voortdurende transformaties die zich voordoen op innerlijk en uiterlijk niveau. De veranderende lijnen binnen de persoonlijkheid en de vervagende grenzen rondom dwingen iedereen om de verandering te omarmen of... er ontstaat een scheur.
In een parallel tussen geopolitieke kwesties en het intieme zelf, verkent CRACK! deze punten. Sleutelwoorden van het onderzoeksproces zijn tradities, zelfopening, ontvankelijkheid, transformaties naast de confrontatie tussen de historische verledens van de culturen van de makers.

ENG// CRACK! is a dance-theatre solo performance which explores the intangible connection between the individual self and the greater picture of the society. Following two characters and their different points of view, CRACK! opens the discussion about emigration.
People, socially driven, look for definition and clarity. Hence, stability is commonly considered the best form of living: mental stability, career stability, relation stability etc. are widely seen as life goals. However, the humankind must cohabit with the constant transformations that happen on interior and exterior levels. The changing lines inside the personalities and the blurring borders around force everybody to embrace the change or... a crack occurs.
In a parallel between geopolitical issues and the intimate self, CRACK! explores these points. Key words of the research process are traditions, self-opening, receptiveness, transformations alongside the confrontation between the historical pasts of the creators’ cultures.
credits// Borna Babić - choreographer and performer Margherita Scalise - dramaturg and director
credits of the picture// Davide Belotti. Picture of rehearsals

It's oh so fun till dawn - Cinzia Scoglionero

DANS THEATER/ DANCE THEATRE
NL// ‘It’s oh so fun till dawn’ is een fysieke theaterproductie die gaat over twee vrienden en hun ervaring met drugsgebruik. Ze bevinden zich in een overgangsfase en worstelen met hun verleden en heden. Ze zoeken een vlucht van de realiteit, van hun gevoelens en worden daarmee geconfronteerd. Een voorstelling over een intense vriendschap. Kan iemand met hetzelfde probleem je helpen? En wanneer is een vriend iemand die een bedreiging wordt?

ENG// It's oh so fun till dawn is a physical theater production about two friends and their experience with drug use. They are in a transition phase and struggle with their past and present. They seek an escape from reality, from their feelings and are confronted with it. A performance about an intense friendship. Can someone with the same problem help you? And when is a friend someone who becomes a threat?

credits//DIRECTION & CHOREOGRAPHY Cinzia Scoglionero PERFORMANCE & TEXT Mathieu Carpentier en Stef Jansegers MUSIC Stan Keppens LIGHT Stef Jansegers
credits of the picture// Marius Burgelman

antigone - Barbara T'Jonck

THEATER/ THEATRE
NL// Deze 'antigone' verwezenlijken we samen. Acteur, publiek en ruimte. Eén acteur blaast Sofokles’ tekst leven in, als een medium dat conflicten scherpstelt. De toeschouwer is getuige, en wordt gaandeweg tegenspeler. De ruimte is een plek van verbeelding waar de lijn tussen kijken en spelen vervaagt. Of met de woorden van Ismene: “Ik heb het gedaan. Ik ben even schuldig. Ik wil even schuldig zijn.”

ENG// We realize 'antigone' together. Actor, audience and space. One actor brings Sophocles’ text to life, like a medium who brings conflict to the fore. The viewer is a witness, then slowly becomes the antagonist. The surrounding space enacts the place of imagination, where the line between watching and performing blurs. Or in the words of Ismene: “I did it. I am just as guilty. I want to be just as guilty.”

credits//CONCEPT & PERFORMANCE Barbara T’Jonck TEXT Sofokles TRANSLATION Johan Boonen LIGHT Lies Van Loock THANKS TO KVS, Platform In De Maak, Ultima Vez, RITCS School of Arts, Franciska Devloo, Eva Michiels en Lieze Roels
credits of the picture// Eva Michiels

KIER - Steffi van Bokhoven & Annelien Vannot,

DANS/ DANCE
NL// Met 'KIER (werktitel)' leggen Annelien en Steffi het maakproces van een choreografie bloot. Ze zetten de deur op een kier om het publiek een inkijk te geven in hun creatieproces voor dit stuk. Geluid, beeld en tekst maken samen met hun dans het stuk tot een geheel.

ENG// With 'KIER (working title)' Annelien and Steffi expose the creation process of a choreography. They leave the door ajar to give the audience a glimpse into their creative process for this piece. Sound, image and text make the piece into a whole together, with their dancing.

credits//CONCEPT & CHOREOGRAPHY & PERFORMANCE Annelien Vannot & Steffi van Bokhoven CAMERA Annelien Vannot & Steffi van Bokhoven MUSIC LA Priest, 'What Moves' - Mattia Cupelli, 'Shades'

On All Fours - Judith Engelen & Abel Enklaar

TRY-OUT/ PERFORMANCE
NL// On All Fours is een associatieve performance. In een donkere kelder vloeit een herinnering over in een eigen universum: geluid en licht gaan op zoek naar elkaar, lichaamstemperaturen zijn onze enigste lichtbron en we luisteren in het donker.

Dit is de eerste samenwerking van Abel en Judith. Ze vonden elkaar door een gedeelde interesse in de combinatie tussen technologie en live arts. Ze gingen samen het experiment aan en geven een inkijk in het resultaat van hun onderzoek. In de laatste fase van dit project werden ze versterkt door Manuel.

ENG// On All Fours is an associative performance. In a dark cellar, a memory flows over into its own universe: sound and light are in search of each other, body temperatures as our only source of light and we listen in the dark.

This is the first collaboration between Abel and Judith. They found each other through a shared interest in the combination between technology and live arts. Together they engaged in this experiment and share the results of their research. In the last phase of the project, they were supported by Manuel.

credits//CONCEPT & PERFORMANCE Judith Engelen & Abel Enklaar CO-DIRECTION & SOUND DESIGN Manuel Groothuysen

wewomb - Ibtissam Boulbahaiem

PREMIÈRE
twee vrouwkens
op een plekske
ontwaken na het nachtsken
waar het praktiseren
het fantaseren
het demonstreren
en het niet zo simpele existeren
even dobbert op de oppervlakte van het niets
twee vrouwkens
die mekander ontmoeten
en mekander laten klinken en laten botsen
in hun verhalenvijverken
van het vruchtwater dat hen ontsproten heeft
waar de rimpels
veroorzaakt door de trillingen des levens
iedereen die hun plekske betreedt
even lijkt te willen wakker schudden
twee vrouwkens
die willen schudden schudden schudden
met u en met zichzelfst
door te kotsen kotsen kotsen
tot het plekske overloopt
en het dakske boven alle hoofden week wordt
zodat het ineen zakt
en niemand nog weet waar het lichaamske naartoe wil drijven
zodat alle zielkes die naar hen loeren
één worden
en zich kalmkes wagen
aan de duik in het dwaze

credits//CONCEPT Ibtissam Boulbahaiem TEXT Ibtissam Boulbahaiem – met inspiratievolle Britt Das en vele andere mooie mensen met roerende stemmen in haar achterhoofd PERFORMANCE Britt Das & Ibtissam Boulbahaiem MUSIC Georgy Chtchevaev COSTUME Zazie Bakos SCENOGRAPHY Gilles Pollak & Timme Afschrift TECHNICAL SUPPORT Gilles Pollak met behulp van Godfried Verschaffel PRODUCTION & STAGE ASSISTANCE Eva Rys COACH: Khadija El Kharraz Alami DRAMATURGY Khadija El Kharraz Alami & Peter Anthonissen SPECIAL THANKS TO (BIG) LUCA DRAMA (FAMILY) & Dagmar Dierick, Els Janssens, Sofie Saller, Lieve Hermans, Indy Vaes, Nadia Haddouch en Brahim Boulbahaiem, Ultima Vez, Zuidpool, Platform In De Maak, Tuinarchitect Gert Kwanten, Source of inspiration (Janine Antoni, Dounia Mahammed, Alejandra Smits, Tabita Rezaire, Samira Elagoz, Clarissa Pinkola Estés, Flóra Anna Buda, Paul Verhaeghe,…)

FUCK ME I'M BORED - Georgy Chtchevaev

PREMIÈRE/ PERFORMANCE/ CONCERT/ DANCE
NL//Is het een concert? Is het een performance (wat betekent dat zelfs) ? Is het een vraag, een nood, een uitlaatklep? Ik heb geen verhaal voor je. Of een visie, narratief, of bestaansrecht. Ik geef een stem aan wat er kookt vanbinnen, Ik krijs voor ongelijkheid, Ik zing voor jouw begrip, Ik dans om jou te doen bewegen, om je te doen voelen wat ik voel. Ik wil je meenemen op een reis, waar alles is, bestaat, begeilt, beuitlegt. Ik ga je niet vertellen wat je moet denken. Dat is mijn job niet. Ik ben de postbode niet, of de aanklager, noch de rechter of de advocaat. Ik ben een bombastisch, van de pot gerukt, voel je goed, dansbaar moment. Kom je?

ENG// Is it a concert? Is it a performance (whatever that means) ? Is it a question, a need, an outlet? I don't have a clear story for you. Or something that has a vision, a narrative, or a right to exist. I give a voice to everything boiling inside of me, I wail for injustice, I sing for understanding, I dance to move you, to make you feel what I feel. I want to take you on a trip, to a place where nothing is fixed, where everything is, exists, excites, explains. I don’t want to tell you what you should think. That is not my job. I am not the messenger, nor the plaintiff, nor the advocate or judge, I am a bombastic, crazy, feel-good, danceable moment in time. Wanna come?

credits// CONCEPT & MUSIC Georgy Chtchevaev

Unfolding an Archive - Zoë Demoustier

DANCE/ PERFORMANCE
NL// In Unfolding an Archive ontvouwt Zoë Demoustier een beeldarchief van 20 jaar oorlogsverslaggeving. De man achter de camera is haar vader Daniel Demoustier. De zoektocht naar een verhouding tot het beeldenrijk van wereldgebeurtenissen waarmee ze is opgegroeid, is als een beweging van ver en dichtbij. In een poging tot een reconstructie brengt ze het archief tot leven. Ze ontmantelt de mechanismen die schuilgaan achter de archiefbeelden. Gaandeweg ontstaat er een choreografie van poses en gebaren in een opgebroken tijdlijn van fysieke herinneringen.

ENG// In Unfolding an Archive, Zoë Demoustier unravels the image archive of her father, Daniel Demoustier, from 20 years of war reporting. Her quest for a relationship to images of world events she grew up with is like a journey that zooms in and out. Her reconstruction attempts to bring the archive to life. She makes a critical intervention by dismantling the mechanisms hidden behind the images her father captured. Gradually, a choreography develops, consisting of poses and gestures in a broken timeline of physical memories set to the sounds of the archive.

credits// Choreografie en uitvoering Zoë Demoustier Live geluid Willem Lenaerts Geluidsconcept Willem Lenaerts & Rint Mennes Lichtontwerp Harry Cole Licht en technische ondersteuning Pieter Kint Interview & montage Yelena Schmitz Vormgeving & Kostuum Annemie Boonen Research Annemie Boonen & Willem Lenaerts Dramaturgie Elowise Vandenbroecke Coaching Danielle van Vree Video en geluidsarchief Daniel Demoustier Co-productie STUK Met de ondersteuning van Stad Leuven, 30CC, Platform In De Maak Residenties: STUK, Ultima Vez, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Voetvolk Atelier Rubigny Met dank aan Shila Anaraki, Oihana Azpillaga, Jonas Beerts, Anna Bentivegna, Stijn De Cauwer, Elliot Dehaspe, Dirk De Lathauwer, Lahja Demoustier, Misha Demoustier, Hannes Dereere, Josine De Roover, Pieter Desmet, Klaas De Somer, Willem Malfliet, Hildegard De Vuyst, Silke Huysmans, Karen Joosten, Koen Theys, Maarten Van Cauwenberghe, Gerlinde Van Puymbroeck, Veerle Van Schoelant, Niek Vanoosterweyck, Bart Vanvoorden, Remo Verdickt,
credits of picture// Tom Herbots

Caesar: een geschiedenis van de afwezige - Mirte Desmeth

ERVARINGSTHEATER/ TEKSTINSTALLATIE IMMERSIVE THEATRE/ TEXT INSTALLATION
NL// Bij het lezen van het woord Caesar verbinden we een beeld aan die naam. We horen de voice-over uit een documentaire, zien een standbeeld, denken aan een salade. Allemaal hetzelfde en allemaal verschillend. Maar wie was Caesar? In Caesar: een geschiedenis van de afwezige wordt een ontmoeting met iemand die er niet is geënsceneerd om vervolgens de kijkrichting van het publiek te herleiden naar de ander(en) in de ruimte.

ENG// When reading the word Caesar we attach an image to that name. We hear the voice-over from a documentary, see a statue, think of a salad. All the same and all different. But who was Caesar? In Caesar: een geschiedenis van de afwezige, an encounter with someone who is not there is staged in order to subsequently reduce the audience's viewing direction to the other(s) in the space.

credits//CONCEPT & TEXT Mirte Desmeth THANKS TO Frank Mineur, Anoek Oostermeijer & Koen Van Seuren

Welcome to the new age - Eline Dewaele

TALK
NL// Diverse spelers uit het culturele veld gaan in gesprek en reflecteren samen over de positie van startende makers en het belang van nieuwe (organisatie)structuren. Hoe kunnen we een meer inclusief en dynamisch veld creëren en inspelen op de noden en wensen van nieuwe makers anno 2022? En wat zijn deze noden en wensen precies? We ontdekken het samen.

ENG// People with various functions within the cultural field will come together to discuss and reflect on the position of starting makers and the importance of new (organisational) structures. How can we build a more inclusive and dynamic field and respond to the needs and wishes of new makers anno 2022? And what exactly are these needs and wishes? We will discover it together. (Dutch language only)

On All Fours - Judith Engelen & Abel Enklaar

TRY-OUT/ PERFORMANCE
NL// On All Fours is een associatieve performance. In een donkere kelder vloeit een herinnering over in een eigen universum: geluid en licht gaan op zoek naar elkaar, lichaamstemperaturen zijn onze enigste lichtbron en we luisteren in het donker.

Dit is de eerste samenwerking van Abel en Judith. Ze vonden elkaar door een gedeelde interesse in de combinatie tussen technologie en live arts. Ze gingen samen het experiment aan en geven een inkijk in het resultaat van hun onderzoek. In de laatste fase van dit project werden ze versterkt door Manuel.

ENG// On All Fours is an associative performance. In a dark cellar, a memory flows over into its own universe: sound and light are in search of each other, body temperatures as our only source of light and we listen in the dark. This is the first collaboration between Abel and Judith. They found each other through a shared interest in the combination between technology and live arts. Together they engaged in this experiment and share the results of their research. In the last phase of the project, they were supported by Manuel.

credits// CONCEPT & PERFORMANCE Judith Engelen & Abel Enklaar CO-DIRECTION & SOUND DESIGN Manuel Groothuysen

Entre Deux - Justine Copette - JC Choreography

ITINERANT DANCE PERFORMANCE
NL// Entre Deux is opgebouwd uit verschillende korte stukken. Zo laat het de toeschouwer opgaan in de omgeving door hem uit te nodigen zich te verplaatsen in de vorm van een dansend pad.


ENG// Entre Deux is made up of several short pieces. Thus, it allows the spectator to be integrated into the environment by inviting them to move around in the form of a dancing path.


credits//CONCEPT & CHOREOGRAPHY JC Choreography PERFORMANCE Justine Copette & Noëlle Lahaye MUSIC Debussy

[no] time too loose - Hana Kolić, Mathilde Ceuppens & ZOZ

PERFORMANCE/CONCERT/WORK IN PROGRESS
Mathilde Ceuppens and Hana Kolić grew a common interest in performing while
researching the possibilities of training their bodies and presence in Danscentrumjette -
Brussels.

Our thoughts cross (or) meet in movement, poetry and conversation.
With this growing intimacy and shared curiosity, the ball started rolling into a joint-force
action through PLATEAU 22 festival,
submerged by the sound of ZOZ*.

Brought together by a genuine desire fueled by gut and instinct - sometimes disrupted
by "machines" lives and societal norms -
the creative process is the creation in itself. O
Same but different, we complement (or) contrast each other's words, movement and visions.
Imagining

if
time is THICK
like fries with no crust – raw
circular space
how can we use
can we use
how
easy – what is
driving the machine
slow as[s]
possible
[no] time too loose


*ZOZ is Brussels’ most recent Dub / Percussive noise outfit consisting of Sagat and
Weird Dust. They experiment with rhythmical structures emphasising the unhinging of
circular balanced polymeters.
Think shredded percussive shapes on top of a corroded sub bass framework.

OR: “What starts out as triumph soon becomes finessed into a carnival of distress,
leaving only a sense of nihilism and the dawn of a new synthesis as hope soon
becomes corrupted into a manifesto of defeat."

Thank you

ZOZ (live music)

Margo Mot (video)

Penelope Desloovere

Danscentrumjette

Ultima Vez

& Platform In De Maak

Making Observations - David Martens

FILM/MUSIC/PERFORMANCE
NL// Ik zie iets, ik voel iets, ik leg het vast. Ik leg het neer, ik leg het uit, ik pak het samen. Ik laat het zijn, ik fantaseer, ik draai het om. Ik zoek een opening, ik maak een eind. Ik laat het zien.
Tussen de grote dingen des levens is er een dwalende geest die voelt en ervaart. Wat in de marge bestaat en vergetelijk lijkt, krijgt in de terugblik zijn betekenis. Ik toon stukken van dingen die ik zag. Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan.

ENG// I see something, I feel something, I capture it. I put it down, I lay it out, I pull it together. I let it be, I wonder, I turn it around. I find an opening, I make an end. I show it.
Among the big stuff in life, there is a meandering mind that simply senses and experiences. What exists in the margins and seems forgettable, can become meaningful in reflection. I show you bits of things I’ve seen.

credits//CONCEPT & PERFORMANCE David Martens

SKINNED - Persona

FILM/MUSIC/PERFORMANCE
NL// In SKINNED belichamen twee performers het innerlijke proces dat men doorloopt in de zoektocht naar zichzelf. Door middel van fysieke exploratie bevragen ze de gebruikelijke lagen waarmee men zich vandaag conformeert. Laag per laag diepen de figuren hun evoluerende lichamelijke identiteit uit en vervellen ze naar nieuwe vormen. SKINNED stimuleert het publiek om mee op ontdekkingsreis te gaan met de personages.
SKINNED focust op het lichaam als metafoor om het hedendaagse individu te laten zien in hun vervreemde perceptie van hun innerlijke realiteit. Terwijl deze personages afdwalen, komen ze uiteindelijk in een abstracte staat van zelfbewustzijn. Door meerdere met elkaar verweven paden te volgen, onderzoeken ze de relatie tussen hun ziel en lichaam in een poging hun identiteit te ontdekken.. De figuren gebruiken hun lichaam en hun bewegingen als metaforen voor deze transformatie.

ENG// SKINNED shows the internal process experienced during self-exploration as embodied by two performers. By means of physical exploration they question the layers with which one conforms themselves on a daily basis. In a stepwise and determined fashion, their corporeal identity transforms and evolves into new shapes. SKINNED stimulates the audience to join in on the characters’ exploratory journey.
SKINNED focuses on the body as a metaphor to show the contemporary individual in its alienated perception of their inner reality. As these characters stray off, they eventually arrive in an abstract state of self-awareness. By following multiple intertwined paths, they investigate the relation between their soul and body in an effort to discover their identity

credits// CONCEPT Persona PERFORMANCE Pieter Desmet & Steffi Mennen CAMERA Jonathan De Maeyer MUSIC Adriaan de Roover (Album Leaves 1. Blue light 2. More opinions (and a rainbow) 3. Liquid / no more 4. Confidence gap 5. Tomorrow maybe 6. Arthropoda 7. Forgot how to breathe 8. Helena 9. Please, be the same 10. T’as faim 11. Cocoon) SUPPORTED BY Stad Antwerpen & Zuidpool THANKS TO Ultima Vez Struik KANAL Centre Pompidou Brussels

lightparticles. - Gilles Pollak

INTERACTIEVE PERFORMANCE/THEATER INTERACTIVE PRFORMANCE/THEATRE
NL// lightparticles. is een voorstelling over licht. Met licht. Door licht. ‘lightparticles.’ vertaalt zich naar ‘lichtdeeltjes’. Volgens de relativiteitstheorie staat de lokale tijd van lichtdeeltjes stil. Even de tijd doen stilstaan en kijken naar wat voor schoonheid zich rond je bevindt, wat voor schoonheid licht uitstraalt.
Het is een woordloze voorstelling waarin licht de hoofdrol speelt. Waarin het verhaal wordt verteld door stilte, beweging, licht en schaduw. Adolphe Appia verwoordde het als volgt in 1899: “What the partiture is for the music, that is in the domain of theatre the light.” Licht kiest wat zichtbaar is, onthult de ruimte of laat hem net in het donker, creëert schaduwen en spanning. Een voorstelling waarin een glimp wordt gegeven van hoe de magie van theater tot stand komt.


ENG// lightparticles. is a performance about light. With light. Through light. According to the theory of relativity the local time of lightparticles stands still. Making the time stop for a while and looking at the beauty around you, what kind of beauty light emits or reveals.
It's a performance in which light takes the lead role. Where the story is told through silence, movement, light and shadow. Adolphe Appia wrote it down in 1899: "What the partiture is for the music, that is in the domain of theatre the light.” Light chooses what is visible, revealing a space or leaving it in the dark, it creates shadows and tension. A performance that gives a glimpse into how the theatrical magic is created.

credits// CONCEPT Gilles Pollak DRAMATURGY: Eva Bracke & Lennert Boots COSTUME Alexis Gerlach & Louis Verlinde THANKS TO Toneelhuis, HKU & Platform in De Maak

THE PLANT MORE TREES RADIO SHOW - Sarah & Jonas, Jonas & Sarah

PERFORMANCE/MULTIMEDIA
NL// Een luchtbel, een steen, de zon, en het dal infiltreren in een radioshow. Deze natuurfenomenen dagen de studio uit terwijl bellers inbellen en getuigen over hun laatste beslommeringen en verlangens. De beelden die hieruit ontstaan, leiden tot een poëtisch pamflet.
THE PLANT MORE TREES RADIOSHOW is een hybride video-performance. De video-input wordt live gemanipuleerd op de tonen van live geactiveerde audiofragmenten.

ENG// An air bubble, a stone, the sun, and the valley infiltrate a radio show. These natural phenomena challenge the studio while callers call in and testify about their latest worries and desires. The resulting images lead to a poetic pamphlet.
THE PLANT MORE TREES RADIOSHOW is a hybrid video performance.The video input is manipulated live to the tones of live activated audio fragments.

credits// CONCEPT & PERFORMANCE Jonas & Sarah, Sarah & Jonas

CRACK! - Margherita Scalise programmed by Oihana Azpillaga

DANCE THEATRE/WORK IN PROGRESS
NL// CRACK! is een dans-theater solo voorstelling die de ongrijpbare connectie onderzoekt tussen het individuele zelf en het grotere plaatje van de maatschappij. Door twee personages en hun verschillende gezichtspunten te volgen, opent CRACK! de discussie over emigratie.
Mensen, sociaal gedreven, zoeken naar definitie en duidelijkheid. Daarom wordt stabiliteit algemeen beschouwd als de beste vorm van leven: mentale stabiliteit, carrièrestabiliteit, relatiestabiliteit etc. worden algemeen gezien als levensdoelen. De mensheid moet echter samenleven met de voortdurende transformaties die zich voordoen op innerlijk en uiterlijk niveau. De veranderende lijnen binnen de persoonlijkheid en de vervagende grenzen rondom dwingen iedereen om de verandering te omarmen of... er ontstaat een scheur.
In een parallel tussen geopolitieke kwesties en het intieme zelf, verkent CRACK! deze punten. Sleutelwoorden van het onderzoeksproces zijn tradities, zelfopening, ontvankelijkheid, transformaties naast de confrontatie tussen de historische verledens van de culturen van de makers.

ENG// CRACK! is a dance-theatre solo performance which explores the intangible connection between the individual self and the greater picture of the society. Following two characters and their different points of view, CRACK! opens the discussion about emigration.
People, socially driven, look for definition and clarity. Hence, stability is commonly considered the best form of living: mental stability, career stability, relation stability etc. are widely seen as life goals. However, the humankind must cohabit with the constant transformations that happen on interior and exterior levels. The changing lines inside the personalities and the blurring borders around force everybody to embrace the change or... a crack occurs.
In a parallel between geopolitical issues and the intimate self, CRACK! explores these points. Key words of the research process are traditions, self-opening, receptiveness, transformations alongside the confrontation between the historical pasts of the creators’ cultures.
credits// Borna Babić - choreographer and performer Margherita Scalise - dramaturg and director
credits of the picture// Davide Belotti. Picture of rehearsals

It's oh so fun till dawn - Cinzia Scoglionero

DANS THEATER/ DANCE THEATRE
NL// ‘It’s oh so fun till dawn’ is een fysieke theaterproductie die gaat over twee vrienden en hun ervaring met drugsgebruik. Ze bevinden zich in een overgangsfase en worstelen met hun verleden en heden. Ze zoeken een vlucht van de realiteit, van hun gevoelens en worden daarmee geconfronteerd. Een voorstelling over een intense vriendschap. Kan iemand met hetzelfde probleem je helpen? En wanneer is een vriend iemand die een bedreiging wordt?

ENG// It's oh so fun till dawn is a physical theater production about two friends and their experience with drug use. They are in a transition phase and struggle with their past and present. They seek an escape from reality, from their feelings and are confronted with it. A performance about an intense friendship. Can someone with the same problem help you? And when is a friend someone who becomes a threat?
credits// Regie en choreografie: Cinzia Scoglionero Tekst en spel: Mathieu Carpentier en Stef Jansegers Muziek: Stan Keppens Lichtplan: Stef Jansegers

credits of the picture// DIRECTION & CHOREOGRAPHY Cinzia Scoglionero PERFORMANCE & TEXT Mathieu Carpentier en Stef Jansegers MUSIC Stan Keppens LIGHT Stef Jansegers

antigone - Barbara T'Jonck

THEATER/ THEATRE
NL// Deze 'antigone' verwezenlijken we samen. Acteur, publiek en ruimte. Eén acteur blaast Sofokles’ tekst leven in, als een medium dat conflicten scherpstelt. De toeschouwer is getuige, en wordt gaandeweg tegenspeler. De ruimte is een plek van verbeelding waar de lijn tussen kijken en spelen vervaagt. Of met de woorden van Ismene: “Ik heb het gedaan. Ik ben even schuldig. Ik wil even schuldig zijn.”

ENG// We realize 'antigone' together. Actor, audience and space. One actor brings Sophocles’ text to life, like a medium who brings conflict to the fore. The viewer is a witness, then slowly becomes the antagonist. The surrounding space enacts the place of imagination, where the line between watching and performing blurs. Or in the words of Ismene: “I did it. I am just as guilty. I want to be just as guilty.”

credits//CONCEPT & PERFORMANCE Barbara T’Jonck TEXT Sofokles TRANSLATION Johan Boonen LIGHT Lies Van Loock THANKS TO KVS, Platform In De Maak, Ultima Vez, RITCS School of Arts, Franciska Devloo, Eva Michiels en Lieze Roels
credits of the picture// Eva Michiels

KIER - Steffi van Bokhoven & Annelien Vannot,

DANS/ DANCE
NL// Met 'KIER (werktitel)' leggen Annelien en Steffi het maakproces van een choreografie bloot. Ze zetten de deur op een kier om het publiek een inkijk te geven in hun creatieproces voor dit stuk. Geluid, beeld en tekst maken samen met hun dans het stuk tot een geheel.

ENG// With 'KIER (working title)' Annelien and Steffi expose the creation process of a choreography. They leave the door ajar to give the audience a glimpse into their creative process for this piece. Sound, image and text make the piece into a whole together, with their dancing.

credits//CONCEPT & CHOREOGRAPHY & PERFORMANCE Annelien Vannot & Steffi van Bokhoven CAMERA Annelien Vannot & Steffi van Bokhoven MUSIC LA Priest, 'What Moves' - Mattia Cupelli, 'Shades'

NIEUWE MAKERS

NL// Oihana Azpillaga is masterstudent Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. In haar laatste jaar zittend schrijft ze haar thesis rond de Tunesische organisatie L’Art Rue waar ze eerder ook haar stage heeft gedaan. Twee jaar geleden rondde ze haar master Agogische Wetenschappen af aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze haar masterthesis rond co-creatie binnen de podiumkunsten schreef.
Als danser en performer was ze ook meermaals te zien in verschillende producties, van onder andere Seppe Baeyens, Inne Goris en Wim Vandekeybus. Ze was als productiemedewerkster betrokken bij Dag van de Dans 2018 en 2020, fABULEUS in 2019, en ImPulsTanz Festival Vienna in 2015, 2017 en 2019. In 2019 richtte ze samen met Barbara T’Jonck, Eline Dewaele en Zoë Demoustier Platform In De Maak op. Samen zorgen zij voor de dagelijkse werking van het Platform. Voor de festivaleditie PLATEAU 2022 van het Platform engageert zij zich in de werkgroep zakelijk en productie.

ENG// Oihana Azpillaga is a Master student in Cultural Management at the University of Antwerp. In her final year, she is writing her thesis on the Tunisian organisation L'Art Rue where she also did her internship. Two years ago, she completed her master in Cultural and Social Sciences at the Vrije Universiteit Brussel, where she wrote her MA thesis on co-creation within the performing arts.
As a dancer and performer, she has appeared in several productions by Seppe Baeyens, Inne Goris and Wim Vandekeybus, among others. She was involved as a production collaborator in Dag van de Dans 2018 and 2020, fABULEUS in 2019, and ImPulsTanz Festival Vienna in 2015, 2017 and 2019. In 2019 she founded Platform In De Maak together with Barbara T'Jonck, Eline Dewaele and Zoë Demoustier. Together they take care of the day-to-day operation of the Platform. For the Platform's festival edition PLATEAU 2022, she commits to the business and production working group.
NL// Clara Beel is een cultuurliefhebber. Sinds 2020 doet ze de communicatie van Netwerk Aalst. Ze behaalde een master Grafisch Ontwerp aan Sint-Lucas Gent en een master Culturele Studies aan KU Leuven. In haar vrije tijd vind je haar vaak in een sportzaal.

ENG// Clara Beel is a culture lover. Since 2020, she does the communication for Netwerk Aalst. She obtained a master Graphic Design at Sint-Lucas Gent and a master Cultural Studies at KU Leuven. In her spare time, you can often find her in a sports hall.
NL// Jonas Beerts, °1997, studeerde Beeldende Kunst aan het KASK in Gent. Samen met Sarah Lauwers vormt hij kunstenaarsduo Sarah & Jonas. Ze delen hun interesse in een hybride wereld waar het digitale en fysieke samenkomen. Vanuit een achtergrond in video en fotografie maken ze plooibare plekken: video-performances en video-installaties. Ze zetten er de spelregels naar hun hand en gebruiken hun eigen lichaam en stem als activator. Met hun werk raken ze thema's als kwetsbaarheid, maakbaarheid en radicale verbeelding aan.

ENG// Jonas Beerts, °1997, studied Fine Arts at KASK in Ghent. With Sarah Lauwers, they form artist duo Sarah & Jonas. They share an interest in a hybrid world where the digital and physical meet. With a background in video and photography, they make pliable places: video performances and video installations. They bend the rules of the game and use their own bodies and voices as activators. With their work they touch on themes such as vulnerability, makability and radical imagination.
NL// Ibtissam Boulbahaiem (1994) studeert Drama aan LUCA School of Arts en zit momenteel in haar masterjaar. Ze wentelt zich als theatermaakster altijd in verhalen over schijnbaar uitzichtloze situaties, benieuwd naar de verbondenheid die ze kan vinden in al wat haar raakt. Onbevreesd duikt ze in de oceaan van talloze stemmen en luistert ze als de beste. Binnen een wereld vol contradicties tracht ze op een poëtische manier te nuanceren. Mocht ze een schilderij zijn, dan zou ze ‘Yellow over purple’ van Rothko zijn, mocht ze een voedingwaar zijn dan zou ze een olijf zijn, mocht ze een natuurlijk landschapselement zijn, dan zou ze een berg zijn en mocht ze een muziekinstrument zijn, dan zou ze een traiangel zijn. Ze is fantasierijk, passioneel, energiek, speels, gevoelig, gracieus en onbezonnen. Deze karaktertrekken maken dat haar werk zich vaak laat omschrijven als: ‘Wow, dat is weer helemaal iets anders.’ Ze is er nog altijd niet uit of dat nu een compliment is, of niet.

ENG// Ibtissam Boulbahaiem (1994) studies Drama at LUCA School of Arts and is currently in her master's year. As a theater maker she always wallows in stories about seemingly hopeless situations, curious about the connection she can find in everything that touches her. Fearless, she dives into the ocean of countless voices and listens like the best of them. Within a world full of contradictions, she tries to nuance in a poetic way. If she were a painting, she would be Rothko's "Yellow over purple," if she were a food item, she would be an olive, if she were a natural landscape element, she would be a mountain, and if she were a musical instrument, she would be a traiangel. She is imaginative, passionate, energetic, playful, sensitive, graceful, and brash. These traits mean that her work can often be described as, "Wow, that's something different again. She's still not sure whether that's a compliment or not.
NL// JC Choreography is gevestigd in Luik, en produceert het werk van de jonge artieste Justine Copette. Haar manier van werken is gebaseerd op improvisatie. Ze houdt ervan om met mensen samen te werken en verschillende kunstdisciplines te integreren. Publieke en alternatieve ruimtes hebben een groot belang in haar werk, op deze manier kan haar kunst worden geproduceerd op vele locaties en kunst openstellen voor een breder publiek. Justine is spontaan, creatief en vol energie. Ze houdt ervan om deel te nemen aan groeps- en samenwerkingswerk, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ideeën te delen. Ze is afgestudeerd in de podiumkunsten aan de Budapest Contemporary Dance Academy in Hongarije en Master in management aan de Ihecs in Brussel. Naast het runnen van haar eigen dansgezelschap is ze docent en freelance kunstenaar op diverse projecten.

ENG// JC Choreography is based in Liege, and produces the work of the young artist Justine Copette. Her way of working is based on improvisation. She like to collaborate with people and include different art discipline. Public and alternative spaces have a great importance in her work, in this way her art can be produced in many venues and open art to a wider audience. Justine is spontaneous, creative and full of energy. She loves participating to group and collaborative work as well as meeting new people and sharing new ideas. She graduated in performing arts from the Budapest Contemporary Dance Academy in Hungary and Master in management in Ihecs, Brussels. Besides running her own dance company she is a teacher and freelance artist on diverses projects.
NL// Georgy Chtchevaev zit in hun laatste jaar Drama in Leuven. Doorheen hun parcours op school is die meer beginnen leunen naar performance binnen hun maken, waarbij die actuele onderwerpen op een kritische, muzikale en humoristische manier bespreekt. Behalve actuele thema’s duiken (gender)identiteit, queerness en een wil om de mensheid en onze rol op aarde te begrijpen op in hun werk. Naast zelf te schrijven (merendeels in het Engels), componeert en maakt die zelf ook muziek bij zijn teksten. Op dit moment gooit die zich volledig op hun muzikale kant en onderzoekt die op welke manier hun kwaliteiten zich vertalen in een minder narratieve muzikale stijl, waar die veel inspiratie haalt uit techno en hyperpop.

ENG// Georgy Chtchevaev is in their last year of Drama in Leuven. During their time at Drama school, they discovered that when they create they lean more towards performance rather than classical theatre. They work mostly topically and enjoy talking about current events and movements in a critical, humorous, and musical way. Besides current events, the main themes in their work are (gender)identity, queerness, and a will to understand humanity and our role on earth. They write their texts (often in English) and compose music to accompany their texts. At this moment they are focusing on their musical side and are researching how to translate their qualities into a less narrative musical style, for which they get a lot of inspiration from techno and hyperpop.
NL// Zoë Demoustier (1995) is performer en choreograaf. Het lichaam is steeds het vertrekpunt van haar visuele voorstellingen. Vanuit beweging maakt ze linken met actuele en geëngageerde onderwerpenen creëert ze documentaire choreografisch werk. Zoë maakte de voorstellingen nesten & Wat was en wat nu (fABULEUS/Anna Bentivegna & Ayrton Fraenk), Unfolding an Archive (ism STUK), Road to Nowhere (Forsiti’A/Yelena Schmitz) en werkte als performer en assistent met o.a. Kabinet K, Michiel Vandevelde,Alma Söderberg/Manyone, Iris Bouche/Opera Ballet Vlaanderen, David Weber Krebs en Marcelo Evelin. In 2021 was ze ambassadeur van Dag van de Dans waarin ze dansmakers van morgen creëerde i.s.m. De Zendelingen. Vanaf 2022 start ze een nieuwe samenwerking als choreograaf bij Ultima Vez)

ENG// Zoë Demoustier (1995) is a performer and choreographer. The body is always the starting point of her visual performances. From movement she makes links with current and engaged topics and she creates documentary choreographic work. Zoë made the performances Nests & What was and what is now (fABULEUS/Anna Bentivegna & Ayrton Fraenk), Unfolding an Archive (ism STUK), Road to Nowhere (Forsiti'A/Yelena Schmitz) and worked as performer and assistant with a.o. Kabinet K, Michiel Vandevelde,Alma Söderberg/Manyone, Iris Bouche/Opera Ballet Vlaanderen, David Weber Krebs and Marcelo Evelin. In 2021 she was ambassador of Dag van de Dans in which she created dance makers of tomorrow in collaboration with De Zendelingen. From 2022 she will start a new collaboration as a choreographer with Ultima Vez)
NL// Pieter Desmet (België, 1996) starte zijn danseducatie toen hij 12 jaar was aan de Kunsthumaniora in Brussel, waarna hij verder studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en er in 2018 afstudeerde. Momenteel danst Pieter bij Ultima Vez / Wim Vandekeybus en toert hij met hen door Europa met de dansvoorstellingen TRACES en Hands do not touch your precious Me. Daarnaast werkt hij als freelance dansers voor Aïda Gabriëls / OESTER. Sinds 2017 maakt hij zijn eigen werk dat zich kenmerkt door de filmische sferen. In 2019 creëerde hij samen met Steffi Mennen en Jonathan De Maeyer het kunstplatform Persona als een veilige plek om hun individuele werk te verzamelen, nieuw materiaal te co-creëren en de ontwikkeling van hun onderzoek “the body as the manifestation of the identity” verder te ontwikkelen. https://www.persona-art.org/ Pieter is oprichtend lid van de The Backyard collectief, en is er deel van het dagelijks bestuur. Hij danste met hen in de voorstellingen It’s Gonne Be Horse en Hold Me Tight. Momenteel regisseert hij de dansfilm TOGETHERNESS, geproduceerd door The Backyard dat in premiere zal gaan in 2022. https://thebackyardcollective.be/ Ook geeft Pieter les als gastdocent in hedendaagse dans techniek en improvisatie. Hij werkte al voor o.a. voor het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, de Kunsthumanioras in Brussel en Antwerpen, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en PerformAct in Torres Vedras, Portugal.

ENG// Pieter Desmet (Belgium, 1996) started his dance training when he was 12 years old at the Kunsthumaniora in Brussels after which he went on to study at the Royal Conservatory of Antwerp / AP Hogeschool where he graduated in June 2018. Currently, Pieter is working for Ultima Vez / Wim Vandekeybus. Touring through Europe with the dance performances TRACES and Hands do not touch your precious Me. In the meantime, he is working as a freelance dancer for Aïda Gabriëls. Since 2017 he has been creating his own work, that defines itself by its cinematic atmospheres. In 2019, together with Steffi Mennen (dancer) and Jonathan De Maeyer (visual artist), he created the art platform Persona as a safe space to collect their individual work, co-create new material and continue the development of their research "the body as the manifestation of the identity". https://www.persona-art.org/ Pieter is one of the founding members of The Backyard-collective and is part of the daily board. He has performed in It's Gonna Be Horse and Hold Me Tight. Currently he is directing the dance movie TOGETHERNESS, produced by The Backyard, which will premiere in 2022. https://thebackyardcollective.be/ He has been teaching contemporary dance and improvisation in multiple schools in Europe for a.o. the Kunsthumaniora Brussel and Antwerp, the Royal Conservatory of Antwerp, the Royal Ballet of Flanders and PerformAct in Torres Vedras, Portugal.
NL// Mirte Desmeth (1997) studeerde in 2015 af aan het Lemmensinstituut in Leuven en rondde in 2020 de regie opleiding van de Toneelacademie van Maastricht af. Dit academiejaar startte ze aan een deeltijdse opleiding tot dramatherapeut. In 2021 was haar werk te zien op Theater Aan Zee en op MoMeNT, en nam ze deel aan het Schrijversgevang van Monty Kultuurfactorij. In 2022 volgt ze een ontwikkeltraject bij De Brakke Grond. Haar werk bevindt zich op de grens tussen tekst-installaties en ervaringstheater waarin ze de toeschouwers regisseert. Hiermee wil ze het publiek laten stilstaan in en bij hun eigen omgeving.

ENG// Mirte Desmeth (1997) graduated in 2015 from Lemmensinstituut in Leuven and completed the directing course of Toneelacademie Maastricht in 2020. This academic year she started a part-time training as a drama therapist. In 2021 her work was shown at Theater Aan Zee and MoMeNT, also she took part in Schrijversgevang of Monty Kultuurfactorij. In 2022 she will follow a development trajectory at De Brakke Grond. Her work is situated on the border between text installations and experiential theater in which she directs the spectators. With this she wants the audience to reflect in and on their own environment.
NL// Eline (1996) stond al vroeg op de planken als theatermaker maar is de laatste jaren meer naast het podium terug te vinden. Na een Master Culturele Studies aan de KU Leuven besloot ze zich nog te specialiseren met een tweede Master Theater- en Filmwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, waarvan ze in september afstudeerde. Eline is al enkele jaren actief in de cultuursector in een veelvoud aan projecten en functies, van communicatie- en productieleiding, tot recensent of theatercoach. In 2019 richtte ze Platform In De Maak op samen met Barbara T'Jonck, Oihana Azpillaga en Zoë Demoustier en samen zorgen ze voor de dagelijkse werking van het Platform. Sinds september 2021 werkt Eline bij alternatief spreidingsbureau Vincent Company.

ENG// Eline (1996) has been on stage from early on as a theatre maker but is nowadays more often found backstage. After a Master in Cultural Studies at KU Leuven, she decided to specialise with a second Master in Theatre and Film Studies at the University of Antwerp, of which she graduated in September. Eline is already active in the cultural sector for several years in a multitude of projects and functions, from communication and production manager to critic and theatre coach. In 2019 she co-founded Platform In De Maak with Barbara T'Jonck, Oihana Azpillaga and Zoë Demoustier and together they are responsible for the daily operation of the Platform. Since September 2021 she works at alternative distribution agency Vincent Company.
NL// Judith Engelen (Leuven) maakt fysieke en objectgeoriënteerde performances waarin ze snelle technologie combineert met trage literatuur. Judith is student aan de Toneelacademie in Maastricht. Ze werkte samen met o.a. Michiel Vandevelde, Alexandra Broeder en Charbel-joseph H. Boutros als performer/acteur. Aangezien Judith een master klinische psychologie (KULeuven) behaalde, heeft haar werk een sterke band met psychiatrie, psychoanalyse en biologie.

ENG// Judith Engelen (Leuven) makes physical and object-orientated performances in which she combines fast technology with slow literature. Judith is a student at the Institute of Performative Arts in Maastricht. She collaborated with, among others, Michiel Vandevelde, Alexandra Broeder and Charbel-joseph H. Boutros as a performer/actor. Since Judith obtained her master’s in clinical psychology (KULeuven), her work has a strong connection with psychiatry, psychoanalysis and biology.
NL// Hana Kolić is een performance kunstenaar gevestigd in Brussel. Ze verkent de bewegingspraktijk vanuit het perspectief van het herverbinden met het lichaam als een manier om te genezen en vreugde te herontdekken in het dagelijkse leven. Hana's passie voor dans begon op jonge leeftijd in haar geboortestad Zagreb, Kroatië.Sinds 2016 danst ze in Danscentrumjette met Roxane Huilmand. In de loop der jaren nam Hana deel aan een aantal dans- en theaterprojecten, zoals meest recentelijk het door Gabriela Ceceña gechoreografeerde "Lost water in a blue landscape" en "U.F.O. Bouffe et Bataille" van TransfoCollect. Hana presenteerde voor het eerst haar werk, in samenwerking met andere kunstenaars, op het Platform In De Maak 2021 "Festival that Never Happened". Hana is een actief lid van de theatergroep TransfoCollect en ze geeft Yoga en dansles in België en online.

ENG// Hana Kolić is a performing artist based in Brussels. She is exploring movement practice from the perspective of reconnecting with the body as a way of healing and rediscovering joy in everyday life. Hana’s passion for dance started at a young age in her hometown Zagreb, Croatia. Since 2016, she has been dancing in Danscentrumjette with Roxane Huilmand. Over the years, Hana participated in a number of dance and theatre projects, such as most recently the “Lost water in a blue landscape” choreographed by Gabriela Ceceña and “U.F.O. Bouffe et Bataille” by TransfoCollect. Hana presented for the first time her work, in collaboration with other artists, at the Platform In De Maak 2021 “Festival that Never Happened”. Hana is an active member of the theatre group TransfoCollect and she teaches Yoga and dance in Belgium and online.
NL// Sarah Lauwers, °1997, studeerde Vrije Kunsten aan Sint-Lukas Brussel. Jonas Beerts, °1997, studeerde Beeldende Kunst aan KASK in Gent. Als Sarah & Jonas delen ze hun interesse in een hybride wereld waar het digitale en fysieke samenkomen. Vanuit een achtergrond in video en fotografie maken ze plooibare plekken: video-performances en video-installaties. Ze zetten er de spelregels naar hun hand en gebruiken hun eigen lichaam en stem als activator. Met hun werk raken ze thema's aan zoals kwetsbaarheid, maakbaarheid en radicale verbeelding.

ENG// Sarah Lauwers, °1997, studied Fine Arts at Sint-Lukas Brussels. Jonas Beerts, °1997, studied Fine Arts at KASK in Ghent. As Sarah & Jonas they share an interest in a hybrid world where the digital and physical meet. With a background in video and photography, they make pliable places: video performances and video installations. They bend the rules of the game and use their own bodies and voices as activators. With their work, they touch on themes such as vulnerability, makability and radical imagination.
NL// David is een maker/ontwerper en generalist wonende in Brussel. In zijn praktijk zoekt hij naar manieren om openingen te maken. Openingen als mogelijkheden, gelegenheden, kansen voor iemand om binnen te stappen en iets nieuws te ervaren. Zo opende hij een publieke sauna, richtte een uitdrukkingsdienst op onder de naam Open Expression Support, en bouwde een digitale tool om zichzelf en anderen te motiveren zich open te stellen en hun gedachten uit te schrijven. David maakt ook muziek en observaties. Hij is geboeid door grote thema's als duisternis en creativiteit en deelt zijn leerervaringen door verhalen te verzamelen en na te vertellen via film, soundscape of performance.

ENG// David is a maker/designer and generalist based in Brussels. While wondering how to be a socially committed maker in the neoliberal age, he is building a practice of making openings. Openings as possibilities, chances, opportunities for someone to step in and experience something new. He found himself opening a public sauna, setting up a free expression service called Open Expression Support and creating a digital tool to motivate himself and others to open up and write out their thoughts. David also makes music and enjoys making observations. He can be intrigued by big themes such as darkness and creativity, communicating his learnings by collecting and retelling stories through film, soundscape or performance.
NL// Steffi Mennen (1996, Nederland) studeerde in 2017 af als bachelor in de dans en vervolledigde erna de specifieke lerarenopleiding dans, beide aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen / AP Hogeschool. Als danser werkt(e) ze o.a. samen met Renan Martins de Oliveira, Marcelo Moncada, Company Oliveira & Bachtler, Cosmin Manolescu, Tuur Marinus en Ayham Qomoq. Als dansleerkracht geeft Steffi les op het MUDA kunstsecundair en Academie de Kunstbrug. Eerdere ervaringen in het onderwijs waren o.a. voor Retina Dance Company, LAP vzw en Oiterpe. Als maker creëert ze momenteel werk voor o.a. MUDA kunstsecundair, WISPER en Persona. Persona is het kunstencollectief dat ze samen met Pieter Desmet en Jonathan De Maeyer oprichtte. Binnenin het onderzoek dat Steffi voert als kunstenaar is er momenteel een tendens om de connectie tussen beweging en therapie te zoeken. Vanaf wanneer wordt dans therapie? Is dit een construct, een neiging of onvermijdelijk? Deze vragen stelt Steffi zowel tijdens de beweging die wordt uitgevoerd als het aanschouwen van beweging. Steffi’s praktijk als danser, maker en leerkracht voeden elkaar.

ENG// Steffi Mennen (1996, The Netherlands) received a bachelor's degree in dance in 2017 and a degree as a certified dance teacher, both from the Royal Conservatory of Antwerp / AP Hogeschool. As a dancer she has been/is working with a.o. Renan Martins de Oliveira, Marcelo Moncada, Company Oliveira & Bachtler, Cosmin Manolescu, Tuur Marinus and Ayham Qomoq. As a dance teacher Steffi is working for MUDA Kunstsecundair and Academie de Kunstbrug. Previous experiences in the educational field were for o.a. Retina Dance Company, LAP vzw and Oiterpe. As a maker she is creating pieces for MUDA Kunstsecundair, WISPER and Persona. Persona is an arts collective founded by Pieter Desmet, Jonathan de Maeyer and Steffi. At this moment the research Steffi is doing as an artist has a tendency to find the connection between movement and therapy. When does movement become therapy? Is the therapeutic effect of movement a construction, a tendency or inevitable? Steffi asks these questions when movement is being executed as well as being viewed. Steffi’s practice as dancer, maker and teacher nourish one another.
NL// Gilles Pollak (1996) behaalde in 2020 zijn masterdiploma Scenografie aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht en in 2018 zijn diploma Podiumtechnieken optie theatertechniek aan het RITCS in Brussel. Hij werkt als technisch productieleider bij Toneelhuis/Hannah De Meyer en als scenograaf, lichtontwerper bij verschillende gezelschappen in Nederland en België waaronder Dividu, Fernand speelt, KRAPP, Achterdeberg producties, WOLF WOLF, Camping Sunset en Ensembletheater Antwerpen. Voor de laatste drie verzorgt hij ook de technische coördinatie van het gezelschap. Tijdens de zomermaanden is hij steevast als locatieverantwoordelijke van de NMBS Loods op Theater Aan Zee te vinden en dit jaar als technisch coördinator. Als scenograaf onderzoekt hij hoe de backstage van theater en techniciteiten gebruikt kunnen worden als concept en ruimte om in te creëren. Hoe theatrale paraphernalia, licht en werk een verhaal kunnen vertellen. Anderzijds onderzoekt hij hoe de theatrale ruimte over de eeuwen heen is geëvolueerd.

ENG// Gilles Pollak (1996) studied Scenography at the Univeristy of the Arts Utrecht and Theatre Techniques at RITCS in Brussels. He works as a scenographer, light designer and theatre technician for different theatre companies in Belgium and The Netherlands such as Toneelhuis, WOLF WOLF, Camping Sunset, Achterdeberg producties, KRAPP, Ensembletheater Antwerpen, Collectief Verlof, Fernand speelt… During the summer you can find him as a locationmanager at Theater Aan Zee in the NMBS Loods and this year as the technical coordinator of the festival. As a scenographer Gilles researches how the backstage of the theatre and technicalities can be used as a concept and a space to create in. How the theatrical paraphernalia, lights and labor can be used to tell a story.
NL// Cinzia Scoglionero studeerde Woord aan de Kunsthumaniora Brussel (2009-2016) en volgde daarna de regieopleiding op de Toneelacademie Maastricht (2016-2020). Ze maakt voorstellingen waarin dans, beweging of tekst centraal staan en dit steeds onder de begeleiding van vervreemde dagelijkse geluiden. ‘Ik maak minimalistisch, sober en fysiek theater. De personages bevinden zich steeds in een stadium waarin het element ‘wachten’ een cruciale rol speelt. Wachtend op een ander, op een object (zoals een lift) of wachtend op zichzelf. De personages lijken te verstenen en handelen vanuit hun leed, pijn en frustratie. Ze zijn constant op zoek naar contact, op emotioneel of fysiek gebied. In deze vertraagde tijd ontstaat een poging tot het ondernemen van actie, een afwijzing hiervan of een innerlijke frustratie.’

ENG// Cinzia Scoglionero studied Theatre at the Kunsthumaniora Brussels (2009-2016). She continued her education at the Institute of Performative Arts Maastricht (2016 – 2020) and received a Bachelor Degree “Director theatre”in 2020. She creates performances in which dance, movement or text play a central role as well as the use of of alienating everyday sounds. "I make minimalist, sober and physical theater. The characters in my performances are often at a stage where the element of "waiting" plays a crucial role. Waiting for someone else, for an object (such as an elevator) or waiting for oneself. The characters seem to petrify and act from their sorrow, pain and frustration. They are constantly looking for contact, emotionally or physically. In this delayed time, an attempt to take action, a rejection or an inner frustration arises. “
NL// Barbara is theatermaker, performer en dramaturg. De vraag hoe een theatermaker vandaag ruimte kan heruitvinden opdat de toeschouwers die haar betreden geleidelijk deel worden van een tijdelijke gemeenschap en zich als dusdanig engageren in een (fictieve) actie die niet de hunne is. Naast haar eigen werk is ze op verschillende manieren betrokken bij andere artistieke projecten. In 2019 was ze medeoprichter van Platform In De Maak.

ENG// Barbara is a theatre maker, performer and dramaturg, concerned with the question of how can a theatre maker today reinvent space in order for spectators to evolve into a temporary community and engage themselves as such in a (fictional) action which is not theirs. Besides her own work, she is involved in different ways in other artistic projects. In 2019 she co-founded Platform In De Maak.
NL// Steffi, geboren in 1996, danst al van jongs af aan bij Dansstudio Arabesque. In 2008 begon ze haar opleiding hedendaagse dans aan Dé! Kunsthumaniora te Wilrijk. Na vier jaar ontwikkelde ze zich verder in de richting audiovisuele vorming aan de Sint-Lukaskunsthumaniora in Brussel. Tegelijkertijd danste ze gedurende een jaar bij jongerencompagnie Impuls te Geel. In 2016 studeerde ze af en zette ze haar opleiding verder aan het tweejarige programma The Maslool Professional Dance Program in Tel Aviv. Als professionele danser werkte ze samen met choreografen als Talia Beck, Sagi Gross (2016-2018). Verder ze zich als choreografe en collaboreert ze momenteel met Annelien Vannot. Naast haar creatieve bezigheden, verdiept ze zich sinds 2019 in de studie Nederlands en Theater-, Film- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Annelien, geboren in 2002, danst ook al van kleins af aan op Dansstudio Arabesque. Daar leerde ze Steffi kennen. Naast intensief dansen en creëren studeert ze Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Samen ontwikkelen ze zich verder als dansers en makers.

ENG// Steffi, born in 1996, has been dancing at Dansstudio Arabesque since she was a child. In 2008 she started her contemporary dance education at Dé! Kunsthumaniora in Wilrijk. After four years she continued her studies of Audiovisual Arts at Sint-Lukas Kunsthumaniora in Brussels. At the same time she danced at youth company Impuls in Geel for one year. In 2016 she graduated and continued her education at the two-year program The Maslool Professional Dance Program in Tel Aviv. As a professional dancer she worked with choreographers such as Talia Beck, Sagi Gross (2016-2018). Furthermore, she is working as a choreographer and is currently collaborating with Annelien Vannot. Besides her creative pursuits, she has been immersing herself in the study of Dutch and Theatre, Film and Literature Sciences at the University of Antwerp since 2019. Annelien, born in 2002, has also been dancing at Dansstudio Arabesque since she was a child. There she met Steffi. Besides dancing and creating intensively, she studies Sociology at the University of Antwerp. Together they develop themselves further as dancers and creators.

Oihana Azpillaga//

NL// Oihana Azpillaga is masterstudent Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. In haar laatste jaar zittend schrijft ze haar thesis rond de Tunesische organisatie L’Art Rue waar ze eerder ook haar stage heeft gedaan. Twee jaar geleden rondde ze haar master Agogische Wetenschappen af aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze haar masterthesis rond co-creatie binnen de podiumkunsten schreef.
Als danser en performer was ze ook meermaals te zien in verschillende producties, van onder andere Seppe Baeyens, Inne Goris en Wim Vandekeybus. Ze was als productiemedewerkster betrokken bij Dag van de Dans 2018 en 2020, fABULEUS in 2019, en ImPulsTanz Festival Vienna in 2015, 2017 en 2019. In 2019 richtte ze samen met Barbara T’Jonck, Eline Dewaele en Zoë Demoustier Platform In De Maak op. Samen zorgen zij voor de dagelijkse werking van het Platform. Voor de festivaleditie PLATEAU 2022 van het Platform engageert zij zich in de werkgroep zakelijk en productie.

ENG// Oihana Azpillaga is a Master student in Cultural Management at the University of Antwerp. In her final year, she is writing her thesis on the Tunisian organisation L'Art Rue where she also did her internship. Two years ago, she completed her master in Cultural and Social Sciences at the Vrije Universiteit Brussel, where she wrote her MA thesis on co-creation within the performing arts.
As a dancer and performer, she has appeared in several productions by Seppe Baeyens, Inne Goris and Wim Vandekeybus, among others. She was involved as a production collaborator in Dag van de Dans 2018 and 2020, fABULEUS in 2019, and ImPulsTanz Festival Vienna in 2015, 2017 and 2019. In 2019 she founded Platform In De Maak together with Barbara T'Jonck, Eline Dewaele and Zoë Demoustier. Together they take care of the day-to-day operation of the Platform. For the Platform's festival edition PLATEAU 2022, she commits to the business and production working group.

Clara Beel//

NL// Clara Beel is een cultuurliefhebber. Sinds 2020 doet ze de communicatie van Netwerk Aalst. Ze behaalde een master Grafisch Ontwerp aan Sint-Lucas Gent en een master Culturele Studies aan KU Leuven. In haar vrije tijd vind je haar vaak in een sportzaal.

ENG// Clara Beel is a culture lover. Since 2020, she does the communication for Netwerk Aalst. She obtained a master Graphic Design at Sint-Lucas Gent and a master Cultural Studies at KU Leuven. In her spare time, you can often find her in a sports hall.

Jonas Beerts//

NL// Jonas Beerts, °1997, studeerde Beeldende Kunst aan het KASK in Gent. Samen met Sarah Lauwers vormt hij kunstenaarsduo Sarah & Jonas. Ze delen hun interesse in een hybride wereld waar het digitale en fysieke samenkomen. Vanuit een achtergrond in video en fotografie maken ze plooibare plekken: video-performances en video-installaties. Ze zetten er de spelregels naar hun hand en gebruiken hun eigen lichaam en stem als activator. Met hun werk raken ze thema's als kwetsbaarheid, maakbaarheid en radicale verbeelding aan.

ENG// Jonas Beerts, °1997, studied Fine Arts at KASK in Ghent. With Sarah Lauwers, they form artist duo Sarah & Jonas. They share an interest in a hybrid world where the digital and physical meet. With a background in video and photography, they make pliable places: video performances and video installations. They bend the rules of the game and use their own bodies and voices as activators. With their work they touch on themes such as vulnerability, makability and radical imagination.

Ibtissam Boulbahaiem//

NL// Ibtissam Boulbahaiem (1994) studeert Drama aan LUCA School of Arts en zit momenteel in haar masterjaar. Ze wentelt zich als theatermaakster altijd in verhalen over schijnbaar uitzichtloze situaties, benieuwd naar de verbondenheid die ze kan vinden in al wat haar raakt. Onbevreesd duikt ze in de oceaan van talloze stemmen en luistert ze als de beste. Binnen een wereld vol contradicties tracht ze op een poëtische manier te nuanceren. Mocht ze een schilderij zijn, dan zou ze ‘Yellow over purple’ van Rothko zijn, mocht ze een voedingwaar zijn dan zou ze een olijf zijn, mocht ze een natuurlijk landschapselement zijn, dan zou ze een berg zijn en mocht ze een muziekinstrument zijn, dan zou ze een traiangel zijn. Ze is fantasierijk, passioneel, energiek, speels, gevoelig, gracieus en onbezonnen. Deze karaktertrekken maken dat haar werk zich vaak laat omschrijven als: ‘Wow, dat is weer helemaal iets anders.’ Ze is er nog altijd niet uit of dat nu een compliment is, of niet.

ENG// Ibtissam Boulbahaiem (1994) studies Drama at LUCA School of Arts and is currently in her master's year. As a theater maker she always wallows in stories about seemingly hopeless situations, curious about the connection she can find in everything that touches her. Fearless, she dives into the ocean of countless voices and listens like the best of them. Within a world full of contradictions, she tries to nuance in a poetic way. If she were a painting, she would be Rothko's "Yellow over purple," if she were a food item, she would be an olive, if she were a natural landscape element, she would be a mountain, and if she were a musical instrument, she would be a traiangel. She is imaginative, passionate, energetic, playful, sensitive, graceful, and brash. These traits mean that her work can often be described as, "Wow, that's something different again. She's still not sure whether that's a compliment or not.

Georgy Chtchevaev//

NL// Georgy Chtchevaev zit in hun laatste jaar Drama in Leuven. Doorheen hun parcours op school is die meer beginnen leunen naar performance binnen hun maken, waarbij die actuele onderwerpen op een kritische, muzikale en humoristische manier bespreekt. Behalve actuele thema’s duiken (gender)identiteit, queerness en een wil om de mensheid en onze rol op aarde te begrijpen op in hun werk. Naast zelf te schrijven (merendeels in het Engels), componeert en maakt die zelf ook muziek bij zijn teksten. Op dit moment gooit die zich volledig op hun muzikale kant en onderzoekt die op welke manier hun kwaliteiten zich vertalen in een minder narratieve muzikale stijl, waar die veel inspiratie haalt uit techno en hyperpop.

ENG// Georgy Chtchevaev is in their last year of Drama in Leuven. During their time at Drama school, they discovered that when they create they lean more towards performance rather than classical theatre. They work mostly topically and enjoy talking about current events and movements in a critical, humorous, and musical way. Besides current events, the main themes in their work are (gender)identity, queerness, and a will to understand humanity and our role on earth. They write their texts (often in English) and compose music to accompany their texts. At this moment they are focusing on their musical side and are researching how to translate their qualities into a less narrative musical style, for which they get a lot of inspiration from techno and hyperpop.

Justine Copette//

NL// JC Choreography is gevestigd in Luik, en produceert het werk van de jonge artieste Justine Copette. Haar manier van werken is gebaseerd op improvisatie. Ze houdt ervan om met mensen samen te werken en verschillende kunstdisciplines te integreren. Publieke en alternatieve ruimtes hebben een groot belang in haar werk, op deze manier kan haar kunst worden geproduceerd op vele locaties en kunst openstellen voor een breder publiek. Justine is spontaan, creatief en vol energie. Ze houdt ervan om deel te nemen aan groeps- en samenwerkingswerk, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ideeën te delen. Ze is afgestudeerd in de podiumkunsten aan de Budapest Contemporary Dance Academy in Hongarije en Master in management aan de Ihecs in Brussel. Naast het runnen van haar eigen dansgezelschap is ze docent en freelance kunstenaar op diverse projecten.

ENG// JC Choreography is based in Liege, and produces the work of the young artist Justine Copette. Her way of working is based on improvisation. She like to collaborate with people and include different art discipline. Public and alternative spaces have a great importance in her work, in this way her art can be produced in many venues and open art to a wider audience. Justine is spontaneous, creative and full of energy. She loves participating to group and collaborative work as well as meeting new people and sharing new ideas. She graduated in performing arts from the Budapest Contemporary Dance Academy in Hungary and Master in management in Ihecs, Brussels. Besides running her own dance company she is a teacher and freelance artist on diverses projects.

Zoë Demoustier//

NL// Zoë Demoustier (1995) is performer en choreograaf. Het lichaam is steeds het vertrekpunt van haar visuele voorstellingen. Vanuit beweging maakt ze linken met actuele en geëngageerde onderwerpenen creëert ze documentaire choreografisch werk. Zoë maakte de voorstellingen nesten & Wat was en wat nu (fABULEUS/Anna Bentivegna & Ayrton Fraenk), Unfolding an Archive (ism STUK), Road to Nowhere (Forsiti’A/Yelena Schmitz) en werkte als performer en assistent met o.a. Kabinet K, Michiel Vandevelde,Alma Söderberg/Manyone, Iris Bouche/Opera Ballet Vlaanderen, David Weber Krebs en Marcelo Evelin. In 2021 was ze ambassadeur van Dag van de Dans waarin ze dansmakers van morgen creëerde i.s.m. De Zendelingen. Vanaf 2022 start ze een nieuwe samenwerking als choreograaf bij Ultima Vez)

ENG// Zoë Demoustier (1995) is a performer and choreographer. The body is always the starting point of her visual performances. From movement she makes links with current and engaged topics and she creates documentary choreographic work. Zoë made the performances Nests & What was and what is now (fABULEUS/Anna Bentivegna & Ayrton Fraenk), Unfolding an Archive (ism STUK), Road to Nowhere (Forsiti'A/Yelena Schmitz) and worked as performer and assistant with a.o. Kabinet K, Michiel Vandevelde,Alma Söderberg/Manyone, Iris Bouche/Opera Ballet Vlaanderen, David Weber Krebs and Marcelo Evelin. In 2021 she was ambassador of Dag van de Dans in which she created dance makers of tomorrow in collaboration with De Zendelingen. From 2022 she will start a new collaboration as a choreographer with Ultima Vez)

Pieter Desmet//

NL// Pieter Desmet (België, 1996) starte zijn danseducatie toen hij 12 jaar was aan de Kunsthumaniora in Brussel, waarna hij verder studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en er in 2018 afstudeerde. Momenteel danst Pieter bij Ultima Vez / Wim Vandekeybus en toert hij met hen door Europa met de dansvoorstellingen TRACES en Hands do not touch your precious Me. Daarnaast werkt hij als freelance dansers voor Aïda Gabriëls / OESTER. Sinds 2017 maakt hij zijn eigen werk dat zich kenmerkt door de filmische sferen. In 2019 creëerde hij samen met Steffi Mennen en Jonathan De Maeyer het kunstplatform Persona als een veilige plek om hun individuele werk te verzamelen, nieuw materiaal te co-creëren en de ontwikkeling van hun onderzoek “the body as the manifestation of the identity” verder te ontwikkelen. https://www.persona-art.org/ Pieter is oprichtend lid van de The Backyard collectief, en is er deel van het dagelijks bestuur. Hij danste met hen in de voorstellingen It’s Gonne Be Horse en Hold Me Tight. Momenteel regisseert hij de dansfilm TOGETHERNESS, geproduceerd door The Backyard dat in premiere zal gaan in 2022. https://thebackyardcollective.be/ Ook geeft Pieter les als gastdocent in hedendaagse dans techniek en improvisatie. Hij werkte al voor o.a. voor het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, de Kunsthumanioras in Brussel en Antwerpen, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en PerformAct in Torres Vedras, Portugal.

ENG// Pieter Desmet (Belgium, 1996) started his dance training when he was 12 years old at the Kunsthumaniora in Brussels after which he went on to study at the Royal Conservatory of Antwerp / AP Hogeschool where he graduated in June 2018. Currently, Pieter is working for Ultima Vez / Wim Vandekeybus. Touring through Europe with the dance performances TRACES and Hands do not touch your precious Me. In the meantime, he is working as a freelance dancer for Aïda Gabriëls. Since 2017 he has been creating his own work, that defines itself by its cinematic atmospheres. In 2019, together with Steffi Mennen (dancer) and Jonathan De Maeyer (visual artist), he created the art platform Persona as a safe space to collect their individual work, co-create new material and continue the development of their research "the body as the manifestation of the identity". https://www.persona-art.org/ Pieter is one of the founding members of The Backyard-collective and is part of the daily board. He has performed in It's Gonna Be Horse and Hold Me Tight. Currently he is directing the dance movie TOGETHERNESS, produced by The Backyard, which will premiere in 2022. https://thebackyardcollective.be/ He has been teaching contemporary dance and improvisation in multiple schools in Europe for a.o. the Kunsthumaniora Brussel and Antwerp, the Royal Conservatory of Antwerp, the Royal Ballet of Flanders and PerformAct in Torres Vedras, Portugal.

Mirte Desmeth//

NL// Mirte Desmeth (1997) studeerde in 2015 af aan het Lemmensinstituut in Leuven en rondde in 2020 de regie opleiding van de Toneelacademie van Maastricht af. Dit academiejaar startte ze aan een deeltijdse opleiding tot dramatherapeut. In 2021 was haar werk te zien op Theater Aan Zee en op MoMeNT, en nam ze deel aan het Schrijversgevang van Monty Kultuurfactorij. In 2022 volgt ze een ontwikkeltraject bij De Brakke Grond. Haar werk bevindt zich op de grens tussen tekst-installaties en ervaringstheater waarin ze de toeschouwers regisseert. Hiermee wil ze het publiek laten stilstaan in en bij hun eigen omgeving.

ENG// Mirte Desmeth (1997) graduated in 2015 from Lemmensinstituut in Leuven and completed the directing course of Toneelacademie Maastricht in 2020. This academic year she started a part-time training as a drama therapist. In 2021 her work was shown at Theater Aan Zee and MoMeNT, also she took part in Schrijversgevang of Monty Kultuurfactorij. In 2022 she will follow a development trajectory at De Brakke Grond. Her work is situated on the border between text installations and experiential theater in which she directs the spectators. With this she wants the audience to reflect in and on their own environment.

Eline Dewaele//

NL// Eline (1996) stond al vroeg op de planken als theatermaker maar is de laatste jaren meer naast het podium terug te vinden. Na een Master Culturele Studies aan de KU Leuven besloot ze zich nog te specialiseren met een tweede Master Theater- en Filmwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, waarvan ze in september afstudeerde. Eline is al enkele jaren actief in de cultuursector in een veelvoud aan projecten en functies, van communicatie- en productieleiding, tot recensent of theatercoach. In 2019 richtte ze Platform In De Maak op samen met Barbara T'Jonck, Oihana Azpillaga en Zoë Demoustier en samen zorgen ze voor de dagelijkse werking van het Platform. Sinds september 2021 werkt Eline bij alternatief spreidingsbureau Vincent Company.

ENG// Eline (1996) has been on stage from early on as a theatre maker but is nowadays more often found backstage. After a Master in Cultural Studies at KU Leuven, she decided to specialise with a second Master in Theatre and Film Studies at the University of Antwerp, of which she graduated in September. Eline is already active in the cultural sector for several years in a multitude of projects and functions, from communication and production manager to critic and theatre coach. In 2019 she co-founded Platform In De Maak with Barbara T'Jonck, Oihana Azpillaga and Zoë Demoustier and together they are responsible for the daily operation of the Platform. Since September 2021 she works at alternative distribution agency Vincent Company.

Judith Engelen//

NL// Judith Engelen (Leuven) maakt fysieke en objectgeoriënteerde performances waarin ze snelle technologie combineert met trage literatuur. Judith is student aan de Toneelacademie in Maastricht. Ze werkte samen met o.a. Michiel Vandevelde, Alexandra Broeder en Charbel-joseph H. Boutros als performer/acteur. Aangezien Judith een master klinische psychologie (KULeuven) behaalde, heeft haar werk een sterke band met psychiatrie, psychoanalyse en biologie.

ENG// Judith Engelen (Leuven) makes physical and object-orientated performances in which she combines fast technology with slow literature. Judith is a student at the Institute of Performative Arts in Maastricht. She collaborated with, among others, Michiel Vandevelde, Alexandra Broeder and Charbel-joseph H. Boutros as a performer/actor. Since Judith obtained her master’s in clinical psychology (KULeuven), her work has a strong connection with psychiatry, psychoanalysis and biology.

Hana Kolic//

NL// Hana Kolić is een performance kunstenaar gevestigd in Brussel. Ze verkent de bewegingspraktijk vanuit het perspectief van het herverbinden met het lichaam als een manier om te genezen en vreugde te herontdekken in het dagelijkse leven. Hana's passie voor dans begon op jonge leeftijd in haar geboortestad Zagreb, Kroatië.Sinds 2016 danst ze in Danscentrumjette met Roxane Huilmand. In de loop der jaren nam Hana deel aan een aantal dans- en theaterprojecten, zoals meest recentelijk het door Gabriela Ceceña gechoreografeerde "Lost water in a blue landscape" en "U.F.O. Bouffe et Bataille" van TransfoCollect. Hana presenteerde voor het eerst haar werk, in samenwerking met andere kunstenaars, op het Platform In De Maak 2021 "Festival that Never Happened". Hana is een actief lid van de theatergroep TransfoCollect en ze geeft Yoga en dansles in België en online.

ENG// Hana Kolić is a performing artist based in Brussels. She is exploring movement practice from the perspective of reconnecting with the body as a way of healing and rediscovering joy in everyday life. Hana’s passion for dance started at a young age in her hometown Zagreb, Croatia. Since 2016, she has been dancing in Danscentrumjette with Roxane Huilmand. Over the years, Hana participated in a number of dance and theatre projects, such as most recently the “Lost water in a blue landscape” choreographed by Gabriela Ceceña and “U.F.O. Bouffe et Bataille” by TransfoCollect. Hana presented for the first time her work, in collaboration with other artists, at the Platform In De Maak 2021 “Festival that Never Happened”. Hana is an active member of the theatre group TransfoCollect and she teaches Yoga and dance in Belgium and online.

Sarah Lauwers//

NL// Sarah Lauwers, °1997, studeerde Vrije Kunsten aan Sint-Lukas Brussel. Jonas Beerts, °1997, studeerde Beeldende Kunst aan KASK in Gent. Als Sarah & Jonas delen ze hun interesse in een hybride wereld waar het digitale en fysieke samenkomen. Vanuit een achtergrond in video en fotografie maken ze plooibare plekken: video-performances en video-installaties. Ze zetten er de spelregels naar hun hand en gebruiken hun eigen lichaam en stem als activator. Met hun werk raken ze thema's aan zoals kwetsbaarheid, maakbaarheid en radicale verbeelding.

ENG// Sarah Lauwers, °1997, studied Fine Arts at Sint-Lukas Brussels. Jonas Beerts, °1997, studied Fine Arts at KASK in Ghent. As Sarah & Jonas they share an interest in a hybrid world where the digital and physical meet. With a background in video and photography, they make pliable places: video performances and video installations. They bend the rules of the game and use their own bodies and voices as activators. With their work, they touch on themes such as vulnerability, makability and radical imagination.

David Martens//

NL// David is een maker/ontwerper en generalist wonende in Brussel. In zijn praktijk zoekt hij naar manieren om openingen te maken. Openingen als mogelijkheden, gelegenheden, kansen voor iemand om binnen te stappen en iets nieuws te ervaren. Zo opende hij een publieke sauna, richtte een uitdrukkingsdienst op onder de naam Open Expression Support, en bouwde een digitale tool om zichzelf en anderen te motiveren zich open te stellen en hun gedachten uit te schrijven. David maakt ook muziek en observaties. Hij is geboeid door grote thema's als duisternis en creativiteit en deelt zijn leerervaringen door verhalen te verzamelen en na te vertellen via film, soundscape of performance.

ENG// David is a maker/designer and generalist based in Brussels. While wondering how to be a socially committed maker in the neoliberal age, he is building a practice of making openings. Openings as possibilities, chances, opportunities for someone to step in and experience something new. He found himself opening a public sauna, setting up a free expression service called Open Expression Support and creating a digital tool to motivate himself and others to open up and write out their thoughts. David also makes music and enjoys making observations. He can be intrigued by big themes such as darkness and creativity, communicating his learnings by collecting and retelling stories through film, soundscape or performance.

Steffi Mennen//

NL// Steffi Mennen (1996, Nederland) studeerde in 2017 af als bachelor in de dans en vervolledigde erna de specifieke lerarenopleiding dans, beide aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen / AP Hogeschool. Als danser werkt(e) ze o.a. samen met Renan Martins de Oliveira, Marcelo Moncada, Company Oliveira & Bachtler, Cosmin Manolescu, Tuur Marinus en Ayham Qomoq. Als dansleerkracht geeft Steffi les op het MUDA kunstsecundair en Academie de Kunstbrug. Eerdere ervaringen in het onderwijs waren o.a. voor Retina Dance Company, LAP vzw en Oiterpe. Als maker creëert ze momenteel werk voor o.a. MUDA kunstsecundair, WISPER en Persona. Persona is het kunstencollectief dat ze samen met Pieter Desmet en Jonathan De Maeyer oprichtte. Binnenin het onderzoek dat Steffi voert als kunstenaar is er momenteel een tendens om de connectie tussen beweging en therapie te zoeken. Vanaf wanneer wordt dans therapie? Is dit een construct, een neiging of onvermijdelijk? Deze vragen stelt Steffi zowel tijdens de beweging die wordt uitgevoerd als het aanschouwen van beweging. Steffi’s praktijk als danser, maker en leerkracht voeden elkaar.

ENG// Steffi Mennen (1996, The Netherlands) received a bachelor's degree in dance in 2017 and a degree as a certified dance teacher, both from the Royal Conservatory of Antwerp / AP Hogeschool. As a dancer she has been/is working with a.o. Renan Martins de Oliveira, Marcelo Moncada, Company Oliveira & Bachtler, Cosmin Manolescu, Tuur Marinus and Ayham Qomoq. As a dance teacher Steffi is working for MUDA Kunstsecundair and Academie de Kunstbrug. Previous experiences in the educational field were for o.a. Retina Dance Company, LAP vzw and Oiterpe. As a maker she is creating pieces for MUDA Kunstsecundair, WISPER and Persona. Persona is an arts collective founded by Pieter Desmet, Jonathan de Maeyer and Steffi. At this moment the research Steffi is doing as an artist has a tendency to find the connection between movement and therapy. When does movement become therapy? Is the therapeutic effect of movement a construction, a tendency or inevitable? Steffi asks these questions when movement is being executed as well as being viewed. Steffi’s practice as dancer, maker and teacher nourish one another.

Gilles Pollak//

NL// Gilles Pollak (1996) behaalde in 2020 zijn masterdiploma Scenografie aan de Hogeschool voor de kunsten in Utrecht en in 2018 zijn diploma Podiumtechnieken optie theatertechniek aan het RITCS in Brussel. Hij werkt als technisch productieleider bij Toneelhuis/Hannah De Meyer en als scenograaf, lichtontwerper bij verschillende gezelschappen in Nederland en België waaronder Dividu, Fernand speelt, KRAPP, Achterdeberg producties, WOLF WOLF, Camping Sunset en Ensembletheater Antwerpen. Voor de laatste drie verzorgt hij ook de technische coördinatie van het gezelschap. Tijdens de zomermaanden is hij steevast als locatieverantwoordelijke van de NMBS Loods op Theater Aan Zee te vinden en dit jaar als technisch coördinator. Als scenograaf onderzoekt hij hoe de backstage van theater en techniciteiten gebruikt kunnen worden als concept en ruimte om in te creëren. Hoe theatrale paraphernalia, licht en werk een verhaal kunnen vertellen. Anderzijds onderzoekt hij hoe de theatrale ruimte over de eeuwen heen is geëvolueerd.

ENG// Gilles Pollak (1996) studied Scenography at the Univeristy of the Arts Utrecht and Theatre Techniques at RITCS in Brussels. He works as a scenographer, light designer and theatre technician for different theatre companies in Belgium and The Netherlands such as Toneelhuis, WOLF WOLF, Camping Sunset, Achterdeberg producties, KRAPP, Ensembletheater Antwerpen, Collectief Verlof, Fernand speelt… During the summer you can find him as a locationmanager at Theater Aan Zee in the NMBS Loods and this year as the technical coordinator of the festival. As a scenographer Gilles researches how the backstage of the theatre and technicalities can be used as a concept and a space to create in. How the theatrical paraphernalia, lights and labor can be used to tell a story.

Cinzia Scoglionero//

NL// Cinzia Scoglionero studeerde Woord aan de Kunsthumaniora Brussel (2009-2016) en volgde daarna de regieopleiding op de Toneelacademie Maastricht (2016-2020). Ze maakt voorstellingen waarin dans, beweging of tekst centraal staan en dit steeds onder de begeleiding van vervreemde dagelijkse geluiden. ‘Ik maak minimalistisch, sober en fysiek theater. De personages bevinden zich steeds in een stadium waarin het element ‘wachten’ een cruciale rol speelt. Wachtend op een ander, op een object (zoals een lift) of wachtend op zichzelf. De personages lijken te verstenen en handelen vanuit hun leed, pijn en frustratie. Ze zijn constant op zoek naar contact, op emotioneel of fysiek gebied. In deze vertraagde tijd ontstaat een poging tot het ondernemen van actie, een afwijzing hiervan of een innerlijke frustratie.’

ENG// Cinzia Scoglionero studied Theatre at the Kunsthumaniora Brussels (2009-2016). She continued her education at the Institute of Performative Arts Maastricht (2016 – 2020) and received a Bachelor Degree “Director theatre”in 2020. She creates performances in which dance, movement or text play a central role as well as the use of of alienating everyday sounds. "I make minimalist, sober and physical theater. The characters in my performances are often at a stage where the element of "waiting" plays a crucial role. Waiting for someone else, for an object (such as an elevator) or waiting for oneself. The characters seem to petrify and act from their sorrow, pain and frustration. They are constantly looking for contact, emotionally or physically. In this delayed time, an attempt to take action, a rejection or an inner frustration arises. “

Barbara T'Jonck//

NL// Barbara is theatermaker, performer en dramaturg. De vraag hoe een theatermaker vandaag ruimte kan heruitvinden opdat de toeschouwers die haar betreden geleidelijk deel worden van een tijdelijke gemeenschap en zich als dusdanig engageren in een (fictieve) actie die niet de hunne is. Naast haar eigen werk is ze op verschillende manieren betrokken bij andere artistieke projecten. In 2019 was ze medeoprichter van Platform In De Maak.

ENG// Barbara is a theatre maker, performer and dramaturg, concerned with the question of how can a theatre maker today reinvent space in order for spectators to evolve into a temporary community and engage themselves as such in a (fictional) action which is not theirs. Besides her own work, she is involved in different ways in other artistic projects. In 2019 she co-founded Platform In De Maak.

Steffi van Bokhoven//

NL// Steffi, geboren in 1996, danst al van jongs af aan bij Dansstudio Arabesque. In 2008 begon ze haar opleiding hedendaagse dans aan Dé! Kunsthumaniora te Wilrijk. Na vier jaar ontwikkelde ze zich verder in de richting audiovisuele vorming aan de Sint-Lukaskunsthumaniora in Brussel. Tegelijkertijd danste ze gedurende een jaar bij jongerencompagnie Impuls te Geel. In 2016 studeerde ze af en zette ze haar opleiding verder aan het tweejarige programma The Maslool Professional Dance Program in Tel Aviv. Als professionele danser werkte ze samen met choreografen als Talia Beck, Sagi Gross (2016-2018). Verder ze zich als choreografe en collaboreert ze momenteel met Annelien Vannot. Naast haar creatieve bezigheden, verdiept ze zich sinds 2019 in de studie Nederlands en Theater-, Film- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Annelien, geboren in 2002, danst ook al van kleins af aan op Dansstudio Arabesque. Daar leerde ze Steffi kennen. Naast intensief dansen en creëren studeert ze Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Samen ontwikkelen ze zich verder als dansers en makers.

ENG// Steffi, born in 1996, has been dancing at Dansstudio Arabesque since she was a child. In 2008 she started her contemporary dance education at Dé! Kunsthumaniora in Wilrijk. After four years she continued her studies of Audiovisual Arts at Sint-Lukas Kunsthumaniora in Brussels. At the same time she danced at youth company Impuls in Geel for one year. In 2016 she graduated and continued her education at the two-year program The Maslool Professional Dance Program in Tel Aviv. As a professional dancer she worked with choreographers such as Talia Beck, Sagi Gross (2016-2018). Furthermore, she is working as a choreographer and is currently collaborating with Annelien Vannot. Besides her creative pursuits, she has been immersing herself in the study of Dutch and Theatre, Film and Literature Sciences at the University of Antwerp since 2019. Annelien, born in 2002, has also been dancing at Dansstudio Arabesque since she was a child. There she met Steffi. Besides dancing and creating intensively, she studies Sociology at the University of Antwerp. Together they develop themselves further as dancers and creators.

TICKETS & INFO

KOOP JE ONLINE TICKET(S) TEN LAATSTE DE DAG VOORDIEN TOT 18:00 OF NADIEN AAN DE KASSA

BUY YOUR ONLINE TICKET(S) AT THE LATEST THE DAY BEFORE UNTIL 18:00 OR AT THE TICKET OFFICE

NL// We hanteren verschillende tarieven voor een dagticket zodat iedereen naar PLATEAU 22 kan komen. Elk dagticket geeft je toegang tot een onbeperkt aantal voorstellingen op die dag (al moet je wel steeds een plaatsje reserveren per voorstelling). 

Je kan kiezen uit de volgende tarieven:

  1. STEUN ticket (30€)
  2. BASIS ticket (15€)
  3. REDUCTIE ticket (7,5€)
  4. SOLIDAIR ticket (0€)

 

Via deze link kan je je tickets reserveren. OPGELET: Lees eerst even de onderstaande stappen goed door vooraleer je bestelt.

STAP 1. Open de link.

STAP 2. Selecteer de datum waarop je een ticket wil bestellen. 

STAP 3. Selecteer het tarief dat je kan/wil betalen. (één dagticket = één persoon*) 

STAP 4. Selecteer afzonderlijk alle voorstellingen waar je die dag een plaatsje voor wilt reserveren. (bv. Mirte, Gilles & Cinzia)

STAP 5. Wanneer je ook een ticket voor een andere dag wilt bestellen, keer terug naar het eerste menu met de data en herhaal voorgaande stappen. Alle reservaties blijven gedurende zeven minuten bewaard.

STAP 6. Klaar? Klik op ‘volgende’ en vul je gegevens in.

STAP 7. Reken af op de betaalpagina. Je kan betalen via Bancontact of PayPal.

STAP 8. De tickets worden per email verstuurd.

* Wil je voor meerdere personen tegelijkertijd reserveren, selecteer dan meerder dagtickets aan de prijs naar keuze en doe hetzelfde voor de plaatsreservaties van de individuele voorstellingen.

 

Reserveer je tickets bij voorkeur online om je van een plekje te verzekeren. Voor de voorstellingen die niet volzet zijn, kunnen tickets ook ter plekke worden aangekocht. Betaling kan dan enkel Cash of met Payconiq. 

VRAGEN?

Heb je een vraag omtrent het ticket- of reservatiesysteem, of liep er iets fout? Contacteer: [email protected]

ENG// We use different prices for a day ticket in order to make sure that everyone can come to PLATEAU 22. Every day ticket gives you access to an unlimited number of performances on that day (but you must always make a separate reservation for each performance). 

You can choose from the following rates:

  1. SUPPORT ticket (30€)
  2. BASIC ticket (15€)
  3. REDUCTION ticket (7,5€)
  4. SOLIDARITY ticket (0€)

Reserve your tickets through this link.
You can change the language of the ticket page by clicking on the flag.

ATTENTION: Please carefully read the steps below before making a reservation. 

STEP 1. Open the link.

STEP 2. Select the date on which you want to order a ticket. 

STEP 3. Select the rate you can/will pay. (One day ticket = one person*) 

STEP 4. Select separately all performances for which you want to reserve a place for that day. (e.g. Mirte, Gilles & Cinzia)

STEP 5. If you also want to order a ticket for another day, return to the first menu to the first menu with the dates and repeat the previous steps. All reservations will be saved for a timespan of seven minutes.

STEP 6. Ready? Click ‘next’ and fill in your details.

STEP 7. Pay on the payment page. You can pay using Bancontact or PayPal.

STEP 8. The tickets will be sent to your email.

* If you want to book for several people at once, select several day tickets at the price of your choice and do the same for the seat reservations for the individual performances.

We recommend you to buy your tickets beforehand and online to ensure your seat. For the performances that are not fully booked, tickets can also be purchased on site. On the festival payment is only accepted in cash or through Payconiq. 

QUESTIONS?

Do you have a question about the ticket or reservation system, or did something go wrong? Contact: [email protected]

LOCATIE/ LOCATION

LABORA ABDIJ KEIZERSBERG

Mechelsestraat 202, 3000 Leuven

&

OPENBAAR ENTREPOT VOOR DE KUNSTEN (OPEK) 

VAARTKOM 4, 3000 Leuven 

BISTRO PLATEAU

NL// Tijdens het Festival PLATEAU 22 nodigen we iedereen met veel plezier uit in onze Bistro Plateau. Een gezellige verborgen parel in het oude poorthuis van de abdij.

Hier kan je napraten met elkaar en met de artiesten met een hapje en een drankje. Wij werken met laagdrempelige tarieven en steunen enkele lokale initiatieven. Zo zetten we nieuwe makers uit alle hoeken in de spotlight. De bistro is open tijdens de uren van het festival. Drank is doorlopend. Ontbijt, lunch en diner worden geserveerd op specifieke uren. Op zaterdag houden we een pizza avond ten voordele van de slachtoffers in Oekraïne en zondag een uitgebreide brunch.

Schrijf je in voor de brunch!

Opgelet! Graag betalen met cash of payconiq.
 

ENG// During the Festival PLATEAU 22 we are happy to invite everyone to our Bistro Plateau. A cozy hidden gem in the old gatehouse of the abbey.

Here you can chat with each other and with the artists accompanied by a drink or meal. We work with low-threshold rates and support a number of local initiatives. This is how we put new makers from all corners in the spotlight. The bistro is open during festival hours for drinks. Breakfast, lunch and dinner are served at specific hours. We organize two specials: On Saturday we will have a pizza evening to support the victims in Ukraine. On Sunday we organise an extensive brunch.

Register for the brunch!

Attention! Please pay with cash or payconiq.

WELKOM IN BISTRO PLATEAU!

Openingsuren keuken// Opening hours kitchen

17/03: 18:00 – 21:00 diner

18/03: 9:00 – 11:00 ontbijt/breakfast// 12:00 – 14:00 lunch// 8:00 – 21:00 diner

19/03: 9:00 – 11:00 ontbijt/breakfast// 12:00 – 14:00 lunch// 18:00 – 21:00 pizza 

20/03: 11:00 – 14:00 brunch (alleen met inschrijving/only with registration) //15:00 – einde festival doorlopende keuken/ kitchen open until the end of the festival

Pizza for Ukraine

NL/Op Zaterdag 19/03 van 16:00-21:00 bakt PLATEAU 22 samen met De Fermentine 100 PIZZA’s voor Oekraïne. Alle winsten gaan naar het Rode Kruis. Kom naar Bistro Plateau in Abdij Keizersberg, proef de beste zuurdesem pizza en steun Oekraïne.  

ENG// On Saturday 19/03 from 16:00-21:00 PLATEAU22 will bake 100 PIZZA’s for Ukraine together with De Fermentine. All profits go to Rode Kruis. Come to Bistro Plateau in Keizersberg Abbey. Taste the best sourdough pizza and support Ukraine. 
 

STEUN ONS/ SUPPORT US

NL// We zoeken vrijwilligers!  Heb jij zin om het festival mee waar te maken? Om het team te leren kennen, publiek te begeleiden, artiesten te helpen of mee te koken? Schrijf je dan hier in voor een shift als volunteer.

Heb je zin om om het Festival op een eenvoudige manier te steunen. Dat kan door iets te bakken: een taart, quiche, cake, wafels,…die wij kunnen verkopen gedurende het festival of op de brunch. 

Je kan ons contacteren via: [email protected]
 
 
Do you want to support the Festival in a simple way? This can be done by baking something: a pie, quiche, cake, waffles,…something that we can sell during the festival or serve at brunch.
 
Get in touch: [email protected]
 

PARTNERS

Platform In De Maak//  LABORA Abdij Keizersberg//  30CC// Ultima Vez// fABULEUS// Kunstencentrum STUK// LUCA Drama// Het Nieuwstedelijk// Uitleendienst Provincie Vlaams-Brabant// Stad Leuven// 

Platform In De Maak

NL// Platform In De Maak (°2019) heeft als organisatie de missie om ruimte te maken voor presentatie, ontwikkeling en noden van startende podiumkunstenaars. De gehele artistieke werking is een collectieve verantwoordelijkheid waar alle betrokken makers zich op een horizontale manier toe verbinden vanuit het principe ‘wie organiseert, programmeert’. Op deze manier bouwt het Platform aan een solidair en duurzaam kunstenveld en kunnen de nieuwe makers verschillende vaardigheden, zowel artistiek als productioneel of zakelijk ontplooien. Een nieuwe maker is een performer of lichttechnicus, een choreograaf of cultuurwerker, een dramaturg of scenograaf, etc.  PLATEAU 22 is één van de projecten die Platform In De Maak faciliteert. @platformindemaak https://www.platformindemaak.be/

ENG// Platform In De Maak (°2019) has the mission to make space for artistic presentation, development and the specific needs of starting artists in the performing arts field. The entire organization is a collective responsibility to which all artists involved commit themselves in a horizontal way based on the principle ‘who organizes programs’. In this way the Platform tries to contribute to a solid and sustainable arts field. Simultaneously the artists can develop various (new) skills, both artistically and from the production side. A new maker is a performer or lighting technician, a choreographer or cultural worker, a dramaturg or scenographer, etc.  PLATEAU 22 is one of the projects facilitated by Platform In De Maak. @platformindemaak https://www.platformindemaak.be/

LABORA ABDIJ KEIZERSBERG

NL//Labora is de denk-, maak- en werkplek gevestigd in de historische abdij op de Keizersberg in Leuven, waar ook nog steeds benedictijnermonniken leven volgens het principe ora et labora (“bidden en werken”). Als maak-en werkplek doet deze organisatie echter vooral aan labora en dat het liefst samen met anderen, in hun coworking, ateliers of workshop- en vergaderzalen. Labora is met andere woorden een vruchtbare voedingsbodem waar heel verschillende mensen samenkomen, samenwerken en samenleven. Een plek waar kruisbestuiving en creativiteit centraal staan. Iedereen is er welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur of overtuiging. Met haar werking zoekt Labora nadrukkelijk de dialoog op en probeert ze de muren tussen mensen en organisaties te doorbreken door concrete acties, invullingen en experiment. LABORA ontvangt de negentien makers van PLATEAU 22 gedurende 17, 18, 19 en 20 maart in abdij Keizersberg. @labora.leuven https://laboraleuven.be/

ENG// Labora is a place to think, make and work located in the historical abbey on the Keizersberg in Leuven, where Benedictine monks still live according to the principle “ora et labora” (“pray and work”). As a production and workplace, however, Labora is mainly concerned with “labora” and prefers to do so together with others, in their coworking spaces, ateliers, workshops and meeting rooms. 

In other words, Labora is a fertile breeding ground where very different people come together, collaborate and live. A place where cross-fertilisation and creativity are central. Everyone is welcome, regardless of age, sex, skin colour or belief. With its activities, Labora explicitly seeks dialogue and tries to break down the walls between people and organizations through concrete actions and spatial experiments. Labora hosts the nineteen makers of PLATEAU 22 during 17, 18, 19 and 20 March in Keizersberg Abbey. @labora.leuven https://laboraleuven.be/

Facilitated by Platform In De Maak